ความเหลือทนของริพซาลิส

แกดูดีขึ้นมากทีเดียว 

แรกนึกว่าตายเสียแล้ว ดื้อด้านที่จะมีชีวิตอยู่จริงๆ ดินแห้งกรังก็ยังอุตส่าห์ 
ตั้ง 2 ปีที่ซื้อมาเพิ่งค้นหาชื่อเสียงเรียงนามเอาวันนี้ ‘ริพซาลิส’ (Rhipsalis) 
ตระกูลเดียวกับกระบองเพชรอะไรเทือก ๆ นั้น

คิดถึงเพื่อนของแกไหมละ 
ฉันเก็บทิ้งขยะไปเมื่ออาทิตย์ก่อน เหี่ยวเฉาเพราะความไม่ใส่ใจ 
อะไรจะโหดร้ายรุนแรงเท่า กักเก็บน้ำไว้ภายในจนหยดสุดท้าย
รอจนกว่าจะได้น้ำมาเติมให้ชุ่มชื่นหัวใจ 
ในที่สุดก็มิหลงเหลือให้หล่อเลี้ยงกิ่งก้านได้ต่อไป 

คงเหลืออดเหลือทนเต็มที 
อย่าถือสาฉันเลยที่ปรนนิบัติพัดวีได้เพียงเท่านั้น
...เราไม่ต่างอะไรกันนัก— ความเหลือทนของริพซาลิส (11/12/61)
: อนธการสีชาด
SHARE
Written in this book
งานปี 2018 
Writer
depetragarden
เพตรา l PETRA
Let us cultivate our garden — Voltaire ‘เสพศิลป์ เขียนกวี และมีชีวิต’

Comments