ทานตะวัน
        ในโลกของเรามีดอกไม้หลายชนิดที่เกิดขึ้นมาซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป ทั้ง ประโยชน์ ความสวยงาม และอื่นๆ 
                      
                  "ทานตะวัน"
        ทานตะวันถือเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่มีทั้งความสวยงามและประโยชน์ที่หลากหลาย ซึ่งถ้าเราได้เห็นดอกทานตะวันบานสะพรั่งเป็นทุ่งเหลืองอร่ามท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆก็จะยิ่งเพิ่มความสวยงามให้กับทานตะวัน จึงทำให้เราอยากจะสัมผัสและเขาไปเป็นส่วนหนึ่งในทุ่งทานตะวันแห่งนั้น
         
                  "แต่หากจะพูดถึงความหมายเกี่ยวกับความรักนั้น" 
         ทานตะวันเปรียบเสมือนความรักของชายหรือหญิงที่มีรักที่มั่นคง หรือรักเดียวใจเดียว เปรียบดั่งทานตะวันที่หันมองพระอาทิตย์เพียงแค่ดวงเดียว บางทีหากเราได้เป็นพระอาทิตย์ของทานตะวันสักต้นคงเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยเลย 
               
SHARE

Comments