ใจที่อ่อนโยน จะทำให้โลกน่าอยู่มากขึ้น
    จำเป็นมากๆเหมือนกัน ที่ใจของเธอจะต้องอ่อนโยน ผู้ที่มีใจอ่อนโยนจะสามารถเรียนรู้สัจธรรมได้ง่ายขึ้น อีกทั้งมักเห็นใจเพื่อนมนุษย์ทุกคนบนโลก ไม่เกี่ยงเชื้อชาติและศาสนา ใจที่อ่อนโยนเป็นใจที่ละเอียดอ่อน เป็นใจที่บริสุทธิ์ สัมผัสอ่อนนุ่ม ผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนจะทำให้ความสัมพันธ์เพื่อนมนุษย์ดีขึ้น เพราะท่าทางเขาเอาใจใส่ทุกคำพูดที่คิดเสมอ เป็นคนลักษณะระวังหน้าระวังหลังตลอด รู้ว่าต้องทำอะไรแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป ไม่รีบเร่ง แต่เป็นคนลักษณะคิดซับซ้อนกับตัวเองเสมอ คนที่มีจิตใจอ่อนโยน จะทำให้โลกน่าอยู่มากขึ้น

    เพราะเขาเห็นใจเพื่อนมนุษย์ทุกคนเลย แล้วก็ชอบช่วยเหลือ เป็นคนลักษณะคิดซับซ้อน ทำอะไรก็มักจะกลัวผิด จิตใจละเอียดอ่อน ไม่อยากให้ความสัมพันธ์เพื่อนมนุษย์ต้องขัดแย้ง จึงชอบไปกระชับความสัมพันธ์เพื่อนมนุษย์ดีขึ้น คนไทยส่วนใหญ่น้อยคนที่จะเป็นคนอ่อนโยน ความอ่อนโยนคือความดีงาม เขามักเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์เสมอ แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย ก็มักจะเข้าไปช่วยเหลือดูแลเสมอ เป็นคนคำนึงถึงจิตใจของคนอื่น คิดแล้วคิดอีกแต่ก็ไม่ใช่คิดมากนะ แต่เป็นเพราะจิตใจของเขาอยากช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ตลอด อยากจะมอบสิ่งดีๆให้เพื่อนมนุษย์

    แต่บางครั้งบางสถานการณ์เขาก็คิดเบื้องหน้าเบื้องหลังเยอะไป แต่เพราะอย่างเงี้ยไงที่ทำให้จิตใจของเขาอ่อนโยนมากขึ้น เขาไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนเลย เพราะเขาต้องการให้ เขาอยากให้เพื่อนมนุษย์ทุกคนมีความสุข แล้วแน่นอนว่าตัวเขาก็มีความสุขไปด้วย จิตใจที่อ่อนโยนจะกำจัดความบาดหมางและความขัดแย้งสิ้นลงไปได้ จิตใจที่อ่อนโยน จะทำให้ผู้คนอยากทำให้อยู่กับเขามากขึ้น เนื่องจากพลังงานของผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยน ดูมีความสุข อยู่ใกล้ใครคนนั้นก็ได้รับพลังงานจากเขาและได้รับการดูแลอย่างดีด้วย

7/01/2019

ติดตามได้ที่เพจเฟสบุ๊ค : ศาสนา "รักและเมตตา"
SHARE
Written in this book
จิตวิญญาณ
Writer
Tomoyo111
Spiritual Leader
ผู้นำทางจิตวิญญาณ

Comments