เปลือก
มนุษย์ถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกหลายชั้น
เราถูกถาโถมจากสิ่งภายนอกที่มองเห็น
ภาพความสุข ความรัก ความสำเร็จ จากคนรอบข้าง
ทับซ้อนกันเป็นชั้น ๆ จนเราจมหาย หาตัวเองไม่เจอหลายครั้งที่คนเราชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น
เรามักมองแต่เปลือกที่ห่อหุ้มภายนอก
ไม่ได้มองลึกลงไปว่ากว่าจะถึงจุดนั้น
เค้าผ่านอะไรมาบ้าง

เค้าอาจมีสิ่งที่เราขาด
แต่เค้าก็อาจจะขาดในสิ่งที่เรามี

หน้าที่ของเราคือมองกลับมาที่ตัวเอง
ค่อย ๆ เลาะเปลือกที่ห่อหุ้มออก
ทีละชั้น ทีละชั้น
จนเจอแก่นแท้ข้างใน

ดูว่าเราทำอะไรได้บ้าง ทำอะไรไม่ได้บ้าง
ลองพัฒนาในส่วนที่ขาด
จิ๊กซอว์ชิ้นไหนที่หายไปก็หามาต่อให้มันสมบูรณ์
แต่ถ้าหาไม่เจอ
ก็แค่พยายามต่อไป เดี๋ยวเจอเอง

อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใคร
รักและชื่นชมตัวเองบ้าง
เราทุกคนล้วนมีดีในแบบของตัวเองทั้งนั้น
อย่าใจร้ายกับความเป็นเรานักเลย
สลัดเปลือกรกทิ้งไป
เหลือไว้แค่สิ่งที่ดี
และ มี ค ว า ม ห ม า ย กับชีวิตSHARE
Writer
MissVivian
🌸 นักสะสมมวลสารของชีวิต 🌸
• ความคิด • ชีวิต • รัก • ------------------------- ฉันมีความคิด จึงเขียนความคิด ฉันเขียนชีวิต และเขียนความรัก

Comments