Start living, stop pretending!
เมื่อวันก่อนเห็นในโปรไฟล์ของใครบางคนที่เขียนไว้ว่า

Start living, stop pretending!

ทำให้บอกกับตัวเองว่าอย่าเสียเวลาในชีวิตไปกับการเล่นละคร
เป็นคนเก่ง
เป็นคนดี
เป็นคนฉลาด
เป็นคนเข้มแข็ง


จงกลับมาเป็นแค่ตัวเอง
เป็นอย่างที่เป็น
ลองยอมเป็นผู้หญิงบ้านๆ ไม่ต้องสวยโซฟิสติเขต sophisticated
ไม่ต้องสร้างภาพลักษณ์
เอ๋อได้โก๊ะได้
เล่นมุขแล้วแป้กได้ ไม่ต้องอาย
ตรงไปตรงมา
อยากได้ก็บอกอยากได้
ไม่ชอบไม่ฟินก็บอกไปตรงๆว่า ไม่เอา ไม่ไป
รู้จักปฏิเสธบ้าง
ยอมที่จะให้คนเกลียดหรือรักน้อยลง
แค่เป็นตัวเอง

นี่ก็ลองมาได้สองสามวันแล้ว
รู้สึกตัวเองเป็นธรรมชาติมากขึ้น
รู้สึกเป็นเนื้อเดียวกันกับชีวิตที่ยังมีลมหายใจอยู่มากขึ้น
รู้สึกเป็นอิสระมากขึ้น

มามะ เชิญชวนมาลองเป็นตัวเองกัน
แค่ใช้ชีวิตที่มีอยู่
และเลิกเล่นละครเป็นใครบางคน 
ที่เราโคตรอยากจะเป็น


SHARE
Writer
IHatePigeons
a shy storyteller
A shy & kind daydreamer

Comments