ความคิด เป็นโลกติดต่อ
เกือบทั้งหมดของ
ความสุขในชีวิต
เริ่มต้นจากความคิด
ของตัวเราเอง

.
.
.
ส่วนที่เหลือ
คือคนที่อยู่ใกล้ชิด
อยู่รอบข้างเรา
.
.
ซึ่งบางทีถ้าเรา
เอาตัวเองไปอยู่
ใกล้กับคนที่มีความคิดแย่ๆ
มันก็อาจทำให้เรากลาย
เป็นคนที่มีความคิดแย่ๆ
ที่พาให้ชีวิตตัวเราเอง
แย่ตามไปด้วย
.
.

ต่อให้เราคิดดีแค่ไหน
ความสุขก็เกิดขึ้นไม่ได้
ง่ายหรือมากอยู่ดีนั่นแหละ
ถ้าเรายังคงอยู่รายล้อม
ด้วยผู้คนที่เต็มไปด้วย
ความคิดที่บ่อนทำลาย
.
…ความสุข…

บิว บันดาลใจ
SHARE
Writer
Bewbundanjai
Writer
Inspire ความคิด ให้ชีวิต Inspired แรงบันดาลใจสร้างได้ ด้วยการเริ่มแบ่งปัน FB : บิว บันดาลใจ

Comments