Log ที่ 12 : เรื่องงานสำคัญ สุขภาพสำคัญกว่า
คนที่ทำงานรุ่นเก่าแก่และเก๋าบอกผมไว้ว่า
"บริษัทมีหน้าที่จ่าย ค่ารักษาพยาบาลอันน้อยนิด
ให้แก่เรา ในยามเจ็บป่วย ตำแหน่ง หัวโขน ในงานที่ทำ มันไม่สำคัญอีกแล้ว ไม่ว่าตำแหน่งมากแค่ไหนก็ถูกแทนที่ได้ ถ้าเราป่วยบ่อยๆ จนทำงานให้เขาไม่ได้ เราก็ต้องออก สุขภาพ ร่างกายเปนเรื่องของเรา ความรับผิดชอบของเรา ก็ต้องดูแลกันไป"
#โลกแห่งความจริงไม่ใช่โลกสวย
SHARE
Writer
SayPiz
Amateur Runner & Life Writer
เป็นผู้ชายที่ชอบอ่านหนังสือมาก ชอบตั้งคำถามกับชีวิตเสมอๆ ชอบการลงมือทำ ชอบเขียนระบายสิ่งที่คิดออกมา

Comments