สิงคโปร์ ดูดสมองต่างชาติ
สิงคโปร์ เชื่อว่า ตนเองสามารถพัฒนาได้ ต้องดึงดูดสมองของต่างชาติเข้ามาช่วย แปลว่า ดึงดูดแรงงานทักษะสูง 
ประเทศใดก็ตาม หากจะพัฒนาต่อไป ต้องดึงความคิดใหม่ ๆ เข้ามา 
คนสิงคโปร์เก่งขึ้น เพราะได้ทำงานกับคนต่างชาติที่เก่ง ๆ

ปี 1980 ดูดสมองคนฮ่องกง เพราะตอนนั้นฮ่องกงกำลังจะกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของจีน คนฮ่องกงวิตกกังวลว่าภายใต้การปกครองจีนนั้นจะยังคงอยู่สุขสบายหรือไม่ หรือจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ สิงคโปร์จึงถือโอกาสนี้ ติดต่อคนฮ่องกงให้มาทำงานในประเทศของตน

ปี 1990 พัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยี ประกาศเป็นเมืองหลวงของสมอง
ดึงดูดนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักลงทุนจากต่างประเทศ ให้มาทำธุรกิจใหม่ ๆ 
สิงคโปร์มีหน้าที่อำนวยความสะดวก และให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ดึงเงิน ดึงคน สร้างมหาลัยระดับโลก ดูดคนทำงาน นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว

คนต่างชาติที่ทำงานในสิงคโปร์ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานมีทักษะ
สัดส่วนแรงงานต่างชาติ ที่เป็นวิชาชีพขั้นต้นและสูง รวมทั้งตำแหน่งผู้บริหาร รวมกันประมาณ 25% ของแรงงานต่างชาติทั้งหมด ส่วนพี่ไทยมีแค่ประมาณ 5%

แรงงานทักษะไม่สูง เข้ามาได้ แต่จำกัดจำนวนคนและจำนวนปีทำงาน และอาจถูกส่งกลับประเทศ
ทักษะปานกลาง จะได้ใบอนุญาติ ต้องมีเงินเดือนตามที่กำหนด
ทักษะสูง จะได้รับความสำคัญ เช่น วิศวกร สถาปนิก นักกฎหมาย เข้ามาได้ไม่จำกัด ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่วางเงินประกัน อาจอยู่ถาวร ให้ครอบครัวตามมาก็ได้
SHARE
Writer
Jakkrapat
Business Writer
I teach business English. To find out more, visit my Facebook page: Business English Vocabulary 101 www.facebook.com/BusinessEngVocab101

Comments