ดาวสุข
พรุ่งนี้ฉันยังจะหัวเราะอีกไหม
           พรุ่งนี้เรายังจะมีความสุขอีกไหม

           พรุ่งนี้เรายังเป็นคนเดิมอีกไหม

            พรุ่งนี้เรายังครู้จักกันอีกไหม

           พรุ่งนี้เรายัังเดินพร้อมๆกันอีกไหม
ดาวสุขคือดาวที่มีความสุขไม่ว่าจะเจอกับอะไรก็ตามมันยังจะมีความสุขถึงแม้ว่ามันจะมีน้ำตาอยู่บ้าง
หากวันนี้เรายังยิ้มได้เชื่อสิว่าพรุ่งนี้เราก็ยังยิ้มได้เชื่อมั่นในตัวเองเพราะไม่มีใครรู้จักเรานอกจากตัวเราหากมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมันก็คือเรื่องของอนาคตที่ไม่มีใครรู้ ดังนั้นเราจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดแม้กระทั่งตัวเราและึนอื่นๆ
SHARE
Written in this book
Blue lollipop
ชีวิตของฉัน
Writer
BLUEMOONS
อยากเล่า
:)โลกส่วนตัวไม่ต่ำ:(

Comments