โปรแกรม Frostleaf HR & Payroll
FROSTLEAF HR & Payroll นวัตกรรมดิจิตอล เพื่องาน HR แห่งอนาคต 
เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ทำงานสบายขึ้น มีประสิทธิภาพขึ้น
เพื่อให้งานบริหารและพัฒนาบุคลากรของคุณทำงานได้อย่างเป็นระบบ ไม่ซับซ้อน
อีกทั้งยังเชื่อมโยงข้อมูลของบุคลากรเข้าด้วยกัน ประมวลผล วิเคราะห์เป็นรายงานที่เรียกดูได้ และยัง ออนไลน์ ได้ทั้งเว็บ มือถือ สะดวกทุกที่ทุกเวลา ด้วยแอพพลิเคชั่น FROSTLEAF App ที่จะทำให้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนที่สำคัญ

สนใจติดต่อ https://frostleaf.io
SHARE

Comments