ทำไมสิงคโปร์เก่งเรื่องการค้า
การเป็นแหล่งการค้า ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ผลิตเอง แต่อยู่ใกล้ผู้ผลิตและผู้บริโภคในเอเชีย

เป็นศูนย์กลางทางการค้า (trading hub) ทั้งที่ไม่ได้ผลิตเอง
เช่น เป็นศูนย์กลางการค้ายางพารา ระดับโลก
ค้าน้ำมัน ระดับเอเชีย
ค้าธัญพืช ปาล์มน้ำมัน น้ำตาล เหล็ก โลหะ และถ่านหิน ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บริษัทค้าสินค้าโภคภัณฑ์หลายแห่ง มี office อยู่ในสิงคโปร์

สิงคโปร์ทำได้อย่างไร
1. บุคลากรดี มีการศึกษาดี พูดภาษาจีนและอังกฤษได้
2. ศูนย์กลางการเงินโลก ศูนย์กลางธนาคารอันดับสองของโลก
3. ศูนย์กลางด้านกฎหมาย หากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางการค้า มีระบบอนุญาโตตุลาการอันดับสี่ของโลก
4. ศูนย์กลางการคมนาคม มีเที่ยวบินเชื่อมต่อกันกว่า 400 เมือง

จะเห็นว่า สิงคโปร์โตเพราะธุรกิจของเขามีความคิด พร้อมกับรัฐสนับสนุนอย่างเต็มที่ 
และด้วยความที่เป็นประเทศเล็ก ๆ และมีทรัพยากรไม่มาก สิงคโปร์จึงต้องออกสู่ต่างประเทศ

หันกลับมาที่ไทย แต่เดิม ไทยอุดมไปด้วยทรัพยากร และคิดว่าจะอยู่ได้ แต่ตอนนี้สินค้าหลากหลายรายการขาดวัตถุดิบ เช่น ขาดแคลนอาหารทะเล เพราะเจอปัญหาประมงผิดกฎหมาย

สรุปคือ ไทยขาดแคลนวัตถุดิบและแรงงาน บวกกับเศรษฐกิจโตช้า
ดังนั้น ธุรกิจจึงต้องออกต่างประเทศ
ธุรกิจที่มีประสบการณ์ควรให้ความช่วยเหลือรายใหม่ ๆ
และที่สำคัญรัฐต้องช่วยสนับสนุน เช่น ให้ข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาด จ้างที่ปรึกษา หาพันธมิตร และผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสูง
SHARE
Writer
Jakkrapat
Business Writer
I teach business English. To find out more, visit my Facebook page: Business English Vocabulary 101 www.facebook.com/BusinessEngVocab101

Comments