หนังสือ ได้ทฤษฏี ? ลงมือทำ ได้ปฏิบัติ?
พูดถึงเรื่อง การอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน หนังสือพัฒนาตนเอง หนังสือจิตวิทยา ที่มีขายกันเยอะแยะมากมาย ตามร้านหนังสือทั่วไป
มีให้อ่านเยอะแยะ How to การประสบความสำเร็จ คำบอกเล่า ประสบการณ์ที่ใช้เป็นแรงบันดาลใจ แนวคิดที่นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
แล้วทำไม? บางคนยังไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตล่ะ?
อาจจะเป็นเพราะเขาขาดการลงมือทำ การปฏิบัติ
นั่นเอง แนวคิด ความคิดที่ได้จากหนังสือ คำบอกเล่าจากคนอื่นนั้น เราต้องลองลงมือทำอย่างจริงจัง รับผิดชอบตัวเอง นำมาปรับใช้กับตัวเองจริง ว่าเหมาะสมกับเรามากน้อยเพียงใด เพราะ
คำว่า "ดี" กับชีวิตคนอื่น อาจจะไม่ได้หมายความว่า มันจะ "ดี" กับชีวิตของเรา
มันต้องลองผิดลองถูก ไปผิดพลาด ให้ชีวิตดีขึ้นกว่าวันนี้ เพราะผมเชื่อว่า
ไม่ใช่ Practice Make Perfect
แต่เป็น Practice Make Better
 เราสามารถทำให้ดีกว่าขึ้นกว่าเดิม ได้ทุกวัน ไม่ต้องรอให้ "พร้อม" หรือรอให้ "Perfect"

ถึงเวลามันอาจจะสายไปแล้วก็ได้ . . .


SHARE
Writer
SayPiz
Amateur Runner & Life Writer
เป็นผู้ชายที่ชอบอ่านหนังสือมาก ชอบตั้งคำถามกับชีวิตเสมอๆ ชอบการลงมือทำ ชอบเขียนระบายสิ่งที่คิดออกมา

Comments