ชุดความคิดของฮากีมอฟ ไดนามิก
ความคิดเป็นส่วนผสมสำคัญที่นำไปสู่การพื้นฐานของเรื่องราวและขับเคลื่อนเราสู่ผลลัพธ์ที่นำไปสู่คำตอบที่สมเหตุสมผลพลังขับเคลื่อนของมนุษย์คือความคิด ส่วนตัวแล้วเชื่อว่าโลกเดินได้เพราะความคิดที่แปลกแยก การสร้างนวัตกรรมทั้งทางความคิด การปฏิบัติและวัตถุ โลกของเรามิอาจอยู่ได้หาไร้การพัฒนาต่อยอด มนุษย์เป็นสิ่งที่เบื่ออะไรง่าย ดังนั้นเราต้องหาของใหม่มาตอบสนอง แต่ไม่ได้แปลว่า สิ่งเดิมๆ จะต้องหาย แม้มนุษย์จะเบื่อ แต่ไม่ได้แปลว่าอยากจะลืม คุณหลายๆคนอาจใช้สมาร์ทโฟน แต่ผมยังใช้เครื่องมัดยางอยู่เลย หลักการพัฒนาจึงต้องเกิดขึ้นด้วยการสร้างความคิด การคิด ที่เกิดจากการวิเคราะห์ของสมอง สั่งเคราะห์ข้อมูลออกมา และแปรงมันเป็นผลลัพธ์ แน่นอนผลลัพธ์ของแต่ละคนจะออกมาต่างหรือเหมือนกัน ก็ขึ้นอยู่สูตรที่คำนวน และเรื่องราวที่นำมา การคิดของเรา ผมแบ่งพื้นฐานของการคิดตามปัจจัยของคำตอบ สองแบบ 
1.การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ คือ การคิดที่มีคำตอบตายตัว เหมือนภาพขาวภาพดำ ที่ต้องตอบไม่ดำก็ขาว
2.การคิดเชิงสังคมศาสตร์ คือ การคิดที่มีคำตอบไม่ตายตัว อาจมากกว่า1 หรือ ทั้งหมด หรือ ไม่สามารถระบุเจาะจงได้ เหมือนภาพขาวภาพดำที่เราตอบว่าสีเทา
หลักการคิดสองหลักนี้เป็นชุดความคิดพื้นฐานของฮากีมอฟ ไดนามิกของผม ในหลายๆสถานการณ์เราก็คิดแบบสังคมศาสตร์ หลายๆสถานการณ์เราต้องคิดแบบวิทยาศาสตร์ เราจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมาคิดทุกๆเรื่องมันเป็นไม่ได้ หรือ ทำแล้วมันอาจจะสร้างความยุ่งเหยิงที่เราเห็นในปัจจุบัน ที่หลายๆคนใช้หลักคิดไม่ถูกกับสถานการณ์ อาจทำสถานการณ์บานปลาย ในทางจิตวิทยา การสร้างชุดความคิดที่ถูกต้อง จะเป็นการสร้างทัศนคติของคนที่ดีต่อไป  
SHARE

Comments