ข้าคือ..
ข้าคือ คนถ่อย ซึ่งนิยมความสุภาพ
คือคนเถื่อนที่ดำรงไว้ซึ่งอารยะ
คือคนยุ่งเหยิงที่รักระเบียบ
คือคนแข็งกร้าวที่แสนอ่อนแอ
ข้าคือ มนุษย์ ที่ซึ่งเลือกหรือกำหนดอะไรมิได้

เฉกเช่น มนุษย์ ทั้งหลาย...

ข้าก็คือ ข้า

และ ข้าก็เป็นอย่างที่ข้าเป็นมาตลอด..

ไร้นิยาม
ไร้หมวดหมู่
ไร้คำเรียกขาน

เป็นเพียงข้า..

ข้าเอง..

24
07.01.19.2562

SHARE
Written in this book
บันทึกเรื่อยๆของชีวิตเฉื่อยๆ
เรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในความเป็นไปของชีวิต

Comments