นิยามของความมั่นใจแบบฉบับของเราเอง


ไม่คิดน้อย จนไม่คิดถึงผลที่ตามมา
ควรคิดให้มากขึ้น แต่ไม่มากจนเกินไป
จนไม่กล้าลงมือทำสิ่งใหม่ๆ ตัดสินใจ
แล้วออกไปลองผิดลองถูก ไปล้มเหลว
ซะให้เพียงพอ ชีวิตมันเกิดหนเดียว
ไม่ต้องไปฟังใครเขาเยอะ ไม่ควรตกเปนทาสความคิดของคนอื่นมากเกินไปนัก ความมั่นใจ คือ การยืนหยัดในสิ่งที่เราทำ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ผิดหรือถูก ก็ "รับผิดชอบ" กับผลที่ตามมา ผิดพลาด ล้มเหลว ก็เรียนรู้จากสิ่งนั้น แล้วแก้ไขปรับปรุงให้มันชีวิตมันดีขึ้นกว่าเดิม
        ชีวิต มันสอนบทเรียนเดิมๆ เสมอๆ ถ้าคุณยังเลือกที่จะทำอะไรเดิมๆ เพราะฉะนั้น จงเลือกที่จะใช้ชีวิตต่างไปจากเดิม และแน่นอน ไม่สนุกแน่ๆ ในตอนเริ่มต้น

คุณปั่นจักรยานสองล้อ กว่าจะเป็นต้องหกล้มตั้งไม่รู้กี่ครั้ง กว่าจะปั่นได้ ต้องใช้ความเชื่อมากมายซักแค่ไหน ถึงจะทำได้ จริงไหม#โม้ให้มันน้อยๆแต่ทำให้เยอะๆกว่านี้หน่อย
SHARE
Writer
SayPiz
Amateur Runner & Life Writer
เป็นผู้ชายที่ชอบอ่านหนังสือมาก ชอบตั้งคำถามกับชีวิตเสมอๆ ชอบการลงมือทำ ชอบเขียนระบายสิ่งที่คิดออกมา

Comments