อย่าเลิกวางแผน...เพียงเพราะรู้สึกว่าอะไรๆ ก็มักไม่เป็นไปตามแผน

เราควบคุมอนาคตได้หรือไม่...ไม่
อนาคตจะเป็นไปตามแผนตั้งหรือไม่...ไม่
แล้วเรายังควบคุมชีวิตได้หรือไม่...ใช่
.
กำหนดอะไรไม่ได้...ทำไมเรียกว่ากุมชะตาชีวิตได้ ???...เพราะ
.
1.เราควบคุมไม่ได้ แต่เราเลือกวิธีตอบสนองได้

2.แผนต้องมีการปรับระหว่างทางที่อนาคตดำเนินไป ชีวิตของเราไม่ได้เป็นไปตามดราฟแผนแรก แต่เหมือนดราฟสุดท้าย อย่างน้อยก็คล้ายๆ
.
เราไม่ได้วางแผน...เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน

เราวางแผนเพื่อให้รู้ว่าเรากำลังเดินไปทางไหน และสร้าง Action ที่ฉลาดที่สุดในชั่วขณะนั้นๆได้

แผนอาจดูเหมือนเป็นเรื่องของอนาคต
แต่กลับถูกใช้ประโยชน์มากที่สุดในปัจจุบัน
SHARE
Writer
Nui_Napat
so many role to play
ใกล้เรียนจบแล้ว กำลังแสวงหาโอกาสและคุณค่าของสิ่งที่ทำอยู่และกำลังจะทำต่อไป (ปัจจุบันเรียนจบ รับปริญญามา 2 ปี 8 เดือนแล้ว)

Comments