‘ เหตุผลของท้องฟ้า ’
       ท้องฟ้าของฉันกับคุณมันไม่เหมือนกัน
       และมันไม่มีวันเหมือนกันหากเราไม่ได้อยู่
       ข้างกัน


       มันเป็นแบบนั้นจริงๆ
       อยู่ใต้ฟ้าเดียวกันแท้ๆ ทำไมที่มองเห็น..
       มันไม่เหมือนกันหละ ?       เพราะปัจจัยหลายๆ อย่่่างมันทำให้้้้้สภาพแวดล้้้้้้้้อมในที่ของเรามันต่างกัน เมฆที่นั่นไม่เหมือนที่นี่ ความสว่างของแสงแดดที่ลอดผ่านมาก็ต่างกัน 
       เหมือนกับหัวใจของคุณที่หวั่นไหวต่อสิ่งเร้าอย่างคนที่อยู่ข้างคุณตรงนั้น
        “แน่นอน คุณน่ะรักเธอ”

       และ 

                   “ฉันเองก็รักคุณ”       ท้องฟ้า มีเหตุผล
       หัวใจคนเรา ก็ย่อมมีเหตุผล..


       แค่เข้าใจและยอมรับในเหตุผลของทุกสิ่ง
           :)
SHARE
Writer
KHAP
lover
sweet serial killer

Comments