ในวันที่ใจมืดมน
เราทุกคนอาจเคยผ่านช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต ที่รู้สึกว่ามืดมน ไร้หนทาง รู้สึกหดหู่ ไร้กำลังใจ จากคนรอบข้าง ทำให้รู้สึกโดดเดี่ยว อยากอยู่คนเดียว ไม่อยากพบเจอใคร 
____________________
แต่เชื่อว่าทุกคน สามารถก้าวผ่านความทุกข์ยากเหล่านั้นมาได้ อยู่ที่ว่าเราจะมีวิธีรับมือกับมันยังไง และหาทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านั้นได้้้้้้้้อย่างไร และเมื่อเราเจอทางออกของปัญหาเหล่านี้น มันก็จะกลายเป็นประสบการ์ในการดำเนินชีวิตให้เนินชีวิตให้กัับตััวของเราต่อไป 

อย่าปล่อยให้ชีวิตจมอยู่กับความทุกข์ ชีวิตคนเราเกิดมาแค่ครั้งเดียว จงใช้ทุกช่วงเวลาของชีวิตให้คุ้มค่า แล้วเราก็จะค้นพบความสุขที่แท้จริง


SHARE

Comments