เรื่องราวที่ไม่มีจุดสิ้นสุด
คนเรามักบอกเล่าความรู้สึกต่างๆผ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้น    เราเองก็เป็นหนึ่งในผู้คนเหล่านั้น ทีี่มักจะหยิบเอาเรื่องราวที่่่่่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา  มาเล่าสูู่กันฟัง ไม่ว่าจะกับคนในครอบครัว เพื่อนพี่น้อง หรือแม้้กระทั่งคนรััก
   เรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจาก “ เหตุการณ์ต่างๆในอดีต วีรกรรมที่เคยก่อไว้ในช่วงวัยรุ่น ความรักที่ไม่สมหวัง อาหารการกิน สถานที่ที่เคยไป เพลงเก่าๆที่เคยฟัง หนังที่เคยดู ฯลฯ ” สิ่งต่างๆเหล่านี้มัันเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนหนึ่งถึงอีกคนหนึ่งผ่านการบอกเล่าได้ดีเลยล่่ะ  และยังทำให้เรารู้ว่า 
“ เราเคยผ่านมันมาเหมือนกัน ไม่ใช่แค่เราคนเดียวทีี่เคยเจอกับเรื่องราวเหล่านั้น ”


  ถึงแม้ว่าเรื่องราวของเราจะแตกต่างกันออกไป แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งต่อกัน ดีซะอีก เราต่างได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวของกันและกัน ทั้งยังได้เรียนรู้เข้าใจเรื่องราวของอีกฝ่ายมากขึ้นไม่มากก็น้อย 
  และไม่ว่าจะสักกี่ครั้ง ที่เราได้บอกเล่าเรื่องราวใหม่ๆ หรือ จะเป็นเรื่องราวที่เหมือนๆเดิมซึ่งเนื้อหาของมันอาจจะตกหล่นหายไปตามกาลเวลาบ้าง แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ คือ ความรู้สึกที่อยากส่งต่อเรื่องราวนั้นๆให้คนคนนั้นรู้ 

 ขอบคุณเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นนะ ที่ทำให้เราได้มาเจอกับผู้คนที่เราอยากแบ่งปันเรื่องราวในชีวิต
SHARE
Written in this book
ความรู้สึกที่เกิดขึ้น
ออกมาจากความรู้สึกของหัวใจ ณ เวลานั้น ไม่ว่าจะเป็นทุกข์ สุข เศร้า ถูกนำมาเรียบเรียงเป็นตัวอักษร
Writer
l3igeye
Reader
เป็นคนไม่ซ้าย ไม่ขวา ไม่สมบูรณ์ไป

Comments