คุณอาจคิดว่าเป็นเรื่องโกหก......สำหรับผมมันคือเรื่องจริง
เกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์ในปัจจุบัน
ปัญหาหลักของมนุษย์ในปัจจุบัน คือ มีความคิด ความรู้สึก อารมณ์ไปในทางลบ (negative state) ทำให้ร่างกายถูกควบคุมจากสภาวะเชิงลบทำให้แต่ละคนไม่ได้มีชีวิตเหมือนดั่งตอนแรกเริ่มของการสร้างมนุษย์ของผู้สร้างทั้งหมดของทุกคน (The Prime Creator of All and Everybody) ทำให้ชีวิตแท้ที่จริงได้ตายไปจากการถูกควบคุมของพลังงานมืดทำให้มนุษย์ในปัจจุบันไม่ใช่มนุษย์ เปรียบเหมือนมีสภาพเป็นหุ่นโลกมนุษย์ ทางเดียวที่จะทำให้คุณรอดพ้นจากปัญหานี้ได้คือการให้ความรักกับวิญญาน (soul) และจิตวิญญาน (spirit) ซึ่งจะช่วยปลดปล่อยสภาวะเชิงลบให้ออกจากตัวตนด้วยการจัดการและควบคุมความคิดอารมณ์ ความรู้สึกเพื่อสร้างจิตสำนึกที่เป็นบวก พร้อมทั้งดำเนินชีวิตตามความรู้สึกอย่างเป็นอิสระ เปิดกว้าง และเป็นสุข

การเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อสร้างจิตสำนึกบวก หมายถึง การใช้ชีวิตเพื่อให้มีการเปลี่ยนสภาวะลบที่เผชิญอยู่สู่สภาวะบวกด้วยการเรียนรู้ของจิตวิญญาน โดยมีการเผชิญกับบทเรียน บททดสอบในชีวิตตามเส้นทางของจิตวิญญานของแต่ละคนเพื่อให้จิตวิญญานมีคุณสมบัติที่จำเป็น ได้แก่ มีความรักที่แท้จริง ซื่อสัตย์ เปิดกว้าง บริสุทธิ์ มีการรับรู้ อารมณ์ ความรู้สึก โดยต้องมีความน่าเชื่อถือ สามารถแยกแยะสิ่งดี-ชั่ว จริง-เท็จ ปฏิเสธความชั่วร้าย ยืดหยุ่น ปรับตัว สามารถใช้สถานะเชิงบวกเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องเรียนหรือศึกษาเพื่อให้มีความรู้ใดๆ เพราะการศึกษาได้รับการควบคุมในโปรแกรมควบคุมของความมืดจากผู้สร้าง

มนุษย์โลกถูกควบคุมเราขอนำข้อความเพื่อแจ้งให้กับทุกคนได้รับทราบว่า ขณะนี้ชีวิตของพวกคุณเป็นดั่งหุ่นในโลกมนุษย์ (puppet world) เนื่องจากความคิดและการกระทำส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากตัวตนที่แท้จริงของคุณเอง  วิญญานชั่วและวิญญานจากมิติอื่นได้ควบคุมจากการควบคุมโปรแกรมจิต (mind)   วิญญานเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็น Saurians (black-eyed extraterrestrials) ที่มีโครงสร้างร่างกายเป็นสัตว์เลื้อยคลาน การถูกควบคุมนำมาซึ่งความรู้สึกกลัว วิตกกังวล อิจฉาริษยา ดราม่า และอื่นๆ ซึ่งจัดเป็นพลังงานต่ำหรือมีระดับความถี่ต่ำ เป็นการควบคุมของผู้ควบคุมที่เคยชีวิตอยู่มาก่อนหลายร้อยหลายพันปีเรียกว่าผู้สร้างเทียม (pseudo creator) ที่มีชีวิตอยู่มาก่อนหลายร้อยหลายพันปี ทำให้สมองของมนุษย์ 95% อยู่ในสภาพคล้ายสัตว์ โดยเหลือสภาพมนุษย์เพียง 5%

สิ่งที่คุณคิดและทำส่วนใหญ่ 95% มาจากความคิดที่ไม่ใช่ตัวตนของคุณและคุณได้ใช้ร่างกายเพื่อตอบสนองต่อความคิดนั้น คุณไม่ได้ใช้ชีวิตที่แท้จริงของคุณเพราะตัวตนของคุณ คือ วิญญานและจิตวิญญานซึ่งถูกควบคุมและถูกกักขังในแคปซูลที่ผู้สร้างเทียมสร้างขึ้น ทำให้คุณไม่สามารถใช้ชีวิตในแบบที่เป็นคุณจริงๆ ได้

สภาวะลบที่ควบคุมความคิดของมนุษย์อยู่นี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องแก้ไขและปรับปรุง  โดยคุณต้องพยายามปลดปล่อยวิญญานให้หลุดจากการควบคุมด้วยบทเรียนที่สำคัญของจิตวิญญานของทุกคน พวกคุณจะต้องฝึกฝนและปลดปล่อยวิญญานให้เป็นอิสระจากการถูกควบคุมด้วยโปรแกรมต่างๆ ที่กักขังให้คุณอยู่ในเมทริกซ์    ขณะนี้มีการเตรียมพร้อมของกลุ่มผู้ช่วยเหลือ ผู้ทำงานในจักรวาล และกลุ่มผู้สร้าง   พวกเขาเหล่านี้ยินดีช่วยเหลือและพร้อมที่จะพาพวกคุณผ่านบทเรียนและบททดสอบของจิตวิญญานไปให้ได้ 

รื้อฟื้นความทรงจำสิ่งที่พวกคุณเคยรู้แต่คุณจำไม่ได้แล้ว คือ คุณคือวิญญานในร่างมนุษย์ คุณมาเกิดบนโลกมนุษย์ (human world) เพื่อเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ในโลกมนุษย์ โลกมนุษย์เป็นโรงเรียนของโลกวิญญาน (spirit world) โดยพวกคุณสมัครใจและเลือกมาแสวงหาประสบการณ์ โลกมนุษย์ถูกกำหนดไว้ให้เป็นพื้นที่จัดแบ่งโซน (the zone of displacement) ของเหล่าวิญญาน และจัดให้เป็นเวทีละครที่มีคุณและจิตวิญญานอื่นๆร่วมเล่นมากถึง 6.5 พันล้านวิญญาน แต่ละวิญญานมาจากที่ต่างๆ สามารถจัดออกเป็นกลุ่มๆ ได้แก่

กลุ่มทำความดี ประกอบด้วย 900 ล้านดวงวิญญานที่มาจากดาวเคราะห์โลกและดาวเคราะห์อื่น มีภารกิจแสดงบทเพื่อทำความดี ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความรัก

กลุ่มทำความชั่ว ประกอบด้วย 4.5 พันล้านดวงวิญญานที่มาจากโลกมืดที่เป็นบริเวณจัดแบ่งโซน มีภารกิจทำสิ่งชั่วร้าย และ1 พันล้านดวงวิญญานที่เป็นมนุษย์จริงๆ มาจากโลกมืด (the zone of displacement) มีภารกิจทำสิ่งชั่วร้าย

กลุ่มไม่ทำดีและไม่ทำชั่ว เป็นกลุ่มกลางๆ ประกอบด้วย 65 ล้านดวงวิญญานโดยคิดเป็น 1% ของนักแสดงทั้งหมด เป็นกลุ่มของมนุษย์ที่ไม่ทำดีและชั่ว ไม่ขึ้นกับใคร เป็นเอกเทศ เป็นกลุ่มที่แสดงถึงสภาวะจริงของมนุษย์บนโลก

นอกจากนี้โลกมนุษย์ได้ถูกจัดให้เป็นห้องปฏิบัติการทดลองของผู้สร้างทั้งหมดของทุกคน (The Prime Creator of All and Everybody) โดยมนุษย์เป็นผลของการสร้างสำคัญที่จะนำมาซึ่งคำตอบของการทดลองเพื่อตอบคำถามที่ว่า “ผลของการสร้างจะเป็นอย่างไรหากปราศจากจิตวิญญานและความร่วมมือผู้สร้างทั้งหมดของทุกคน (The Prime Creator of All and Everybody)” โดยกำหนดให้มนุษย์ถูกควบคุมจากความมืดหรือพลังงานมืดหลายพันโปรแกรมของผู้สร้างเทียมตามแผนการทดลองของผู้สร้างทั้งหมดของทุกคน (The Prime Creator of All and Everybody) การถูกควบคุมมีผลให้เกิดสภาวะลบของความคิด ความรู้สึก อารมณ์ ตลอดจนการกระทำ อีกทั้งทำให้จิตวิญวิญญานและวิญญานของมนุษย์ถูกกักอยู่ในแคปซูล ทำให้มนุษย์ไม่สามารถใช้ชีวิตที่แท้จริงตามความต้องการได้ และอาจคิดไปว่าชีวิตที่ดำเนินไปทุกวันนี้คือตัวตนของเขาแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ การควบคุมนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของวิญญาณของทุกวิญญาณ

วิญญานที่มาเกิดบนโลกมนุษย์นี้มาด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไป บางวิญญานมาเพื่อปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นในด้านต่างๆ เช่น ความรัก ความจริง ปัญญา และชีวิต บางวิญญานมาเพื่อมอบความรักและช่วยเหลือผู้อื่น บางวิญญานมาเพื่อปรับปรุงความรักให้กับผู้สร้างทั้งหมดของทุกคน อย่างไรก็ตามวิญญานส่วนใหญ่เลือกการปรับปรุงความรักในความชั่วร้าย ความเท็จ และความไร้เดียงสา ปรับปรุงความรักที่มีต่อโลก และความรักต่อผู้สร้างเทียมที่มาจากโลกมืด การเลือกเหสิ่งเหล่านี้มีผลและเกิดผลที่จะตามมากับทุกวิญญานที่แตกต่างกันต่อชีวิตที่เป็นรูปธรรมที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตนี้หรือชีวิตในต่อๆไป

เรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรเรื่องนี้จริงเท็จอย่างไร คุณต้องค้นหาด้วยตัวคุณเอง เราขอบอกคุณว่าความจริงที่คุณคิดว่าเป็นความจริงจากสิ่งที่คุณรู้ สิ่งที่คุณเชื่อ สิ่งที่คุณเป็น ซึ่งคุณได้จากการเรียนในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัย ในที่ทำงาน ในสื่อ และที่อื่น ๆ มันถูกบิดเบือน ปกปิด มันกลับด้านและเป็นคนละเรื่องกันเลย ที่ผ่านมาคุณไม่เคยสงสัย ไม่ใส่ใจ และไม่รับรู้เพราะคุณถูกโปรแกรมที่ซับซ้อนควบคุมไว้ให้อยู่ในเมทริกซ์ คุณจึงใช้ชีวิตไปตามสิ่งที่กำหนดไว้และคุณก็ไม่รู้สึกว่าคุณกำลังถูกควบคุมและตกเป็นทาส

สภาวะลบที่คุณกำลังเผชิญและการเดินทางของจิตวิญญานที่กำลังจะเกิดขึ้นจะช่วยให้คุณมีความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตให้มากขึ้น ช่วยทำให้คุณรู้ว่าอะไรโลกจริง-โลกสมมุติ ช่วยเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อโลกซึ่งเป็นภาพลวงตาแต่กลับคิดว่ามันคือภาพจริง ช่วยทำให้คุณได้เห็นว่าความพยายามเพื่อการมีชีวิตรอดและต้องการที่จะมีชีวิตอย่างมีความสุขบนโลกมนุษย์เป็นสิ่งที่ไร้ค่า ไร้ความหมายเพราะมันจะทำให้คุณพบกับความผิดหวัง เศร้าใจ เจ็บปวดและเจ็บป่วย เมื่อสิ้นสุดการหาประสบการณ์วิญญานใดที่มีสภาวะในเชิงลบจะถูกโยกย้ายไปยังโลกมืดต่าง ๆ ตามความหมาะสมของระดับจิตสำนึก  
อิสระภาพอยู่ในมือคุณ
 วิญญานมีเสรีภาพและอิสระในการเลือกเชื่อ คิด และใช้ชีวิตบนโลกนี้ ทุกวิญญานสามารถเลือกที่จะมีจิตสำนึกบวกหรือลบ ทุกวิญญานสามารถเลื่อนระดับจิตสำนึกในทิศทางเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงด้วยวิธีการและแนวทางของใครก็ได้ โดยทั่วไปการมีจิตสำนึกลบจะไม่มีการเติบโตทางจิตวิญญาณ การพัฒนาให้มีจิตสำนึกบวกสามารถทำได้โดยเส้นทางของจิตวิญญาณ (spiritual path) กระบวนการเรียนรู้จากการเดินทางตามเส้นทางเดินของจิตวิญญานที่ทุกคนเลือกไว้แล้วก่อนมาเกิดจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิญญาณ จิตวิญญาณ และร่างกายไปในทิศทางบวกอย่างพร้อมเรียงกันจากกการพัฒนาทางกายภาพ (physical) จิต (mental) อารมณ์ (emotional) และจิตวิญญาน (spiritual) การเชื่อมต่อและติดต่อกับครอบครัว เทพเจ้า ตัวตนที่สูงขึ้น (higher self) พระเจ้า หรือผู้สร้างทั้งหมดของทุกคนนำมาด้วยความรัก ความดี ความจริง และความรู้ ทุกวิญญานควรร่วมมือและช่วยเหลือเพื่อเยียวยา ฟื้นฟู ฝึกฝน ทำสมาธิ และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อพาพวกเราทั้งหมดไปสู่จุดหมาย เพื่อการกลับสู่บ้านสู่โลกแห่งความจริงของผู้สร้างพร้อมกับชื่นชมยินดีในชีวิตที่เป็นอิสระ กลมกลืน งดงาม ด้วยความสุขจากการมีจิตสำนึกบวกที่เป็นหนึ่งเดียวกัน
บทความเหล่านี้เป็นข้อความส่งถึงทุกคนบนโลกโดย The Lord Jesus Christ
SHARE
Written in this book
Experience with Cosmic people
ประสบการ ข่าวสาร ภารกิจ 
Writer
ttpong777
Writer
I know it's not much but the best I can do with my love and compassion. Here is the knowledge, memory and information from my old soul. Let jump out of the box (your belief). Expand your conciousness. Seek the truth of knowledge for wisdom. Let make spiritual awakening and enlightenment. Let know and be yourself. Come and learn in our school. The School of Life

Comments