4.0, French sex, นิพพาน
4.0, French sex, นิพพาน

เคยดูหนัง nine and half weeks ที่คิมบาซิงเจอร์กับมิกกี้รูคเล่นไม๊ ความเย้ายวน เซ็กส์ซี่ ขี้เล่น ต้นน้ำและปลายน้ำของดำกฤษณา ปรนเปรอกันทั้งวัน

คล้ายๆวัฒนธรรมเสพกินดื่มของพวกฝรั่งเศสแหละ แพร่มาจากราชสำนักถึงคนทั่วไป วัฒนธรรมที่ทำราชวงบูรบองล่มสลายเกิดปฏิวัติฝรั่งเศส

คนฝรั่งเศสถกกันได้ทั่วไปถกกันได้ทุกเรื่อง การเมือง ความรัก เซ็กส์ อาหาร ไวน์ ลมฟ้าอากาศ ดูเผินๆเหมือนเป็นเรื่องเล่นๆ แต่ลึกๆเป็นการมองลึกมองค้นเข้าไปในธรรมชาติสิ่งต่างๆรอบตัว แล้วนำเสนอ ทำมันออกมาให้ดีที่สุด เกิดแบรนด์เนม สั่งตัด bespoke ต่างๆมากมาย ไม่ว่าอาหาร เสื้อผ้า ไวน์ การกินการอยู่ เซ็กส์ ระบอบการเมือง วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆ ล้วนมาจากความรอบรู้ อยากรู้ สั่งสมความรู้ของคนทั้งนั้น

คือก่อนจะเป็นโปรดัก สินค้าออกมา มันมีรากมาจากคน การศึกษาอยากรู้ของคน สิ่งแวดล้อมแบบนี้เรามีไม๊ จะเป็นไทยแลนด์ 4.0 น่ะ

และที่สำคัญคนยุโรปไม่ได้ถกกันแต่เรื่องการกินการอยู่เท่านั้น ส่วนหนึ่งถกกันถึงนามธรรม เกิด แก่ เจ็บ ตาย เรื่องอื่นๆด้วย เรื่องอจินไตย ไม่รู้จักจบสิ้น หาคำตอบไม่ได้

สมัยก่อนผู้หญิงในยุโรปมักเสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อหลังคลอดลูก หมอและนักวิทยาศาสตร์พากันหาคำตอบเป็นการใหญ่ แต่หายังไงก็พาไม่พบ จนมีกระทาชายนายหนึ่งสังเกตว่าผู้หญิงที่คลอดลูกตอนบ่ายมักมีอัตราเสียชีวิตมากกว่าตอนเช้า พอนึกย้อนดูพวกหมอที่มาทำคลอดตอนบ่าย ตอนเช้าก็ผ่าศพ ศึกษากายวิภาค .... นั่นแหละการฆ่าเชื้อ sterile จึงได้เกิดขึ้น มนุษย์เริ่มรู้จักสิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างเชื้อโรคผ่านสิ่งประดิษฐ์ล้ำสมัยในยุคต่อมาอย่างกล้องจุลทรรศน์

เช่นกัน การสำรวจนามธรรม เกิด แก่ เจ็บ ตาย หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ อย่างความรักและเซ็กส์นั้น อาจต้องมีเครื่องมือพิเศษศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ แบบกล้องจุลทรรศน์ส่องดูเชื้อโรค เครื่องมือนี้อาจมีการทำกันอยู่ ในแวดวงแคบๆ แต่ไม่ปรากฏต่อสาธารณะวงกว้าง
ในทางพุทธเรียกเครื่องมือแบบนี้ว่า วิปัสนา การทำจิตให้แหลมคมจนสอดส่องความรู้ลึก สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายเรา จนเข้าใจ สร้างสิ่งที่ดี อยู่ร่วมสอดคล้องกับธรรมชาติ นำไปสู่เป้าหมายสูงสุดของพุทธ ที่เรียกว่า นิพพานนั่นแหละ

สนทนายามเช้ากับป้า (คิม) บา(ซิงเจอร์)
SHARE
Writer
LOneBull
Translator
การค้นพบตัวเอง ผู้คน ความรัก อาหาร ซูชิ ธุรกิจ การเดินทาง

Comments