คำตรงกันข้าม
คำตรงกันข้ามหลายคนอาจจะนึกถึง                 บทเรียนภาษาไทย ในคำที่มีความหมายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง


คำตรงกันข้ามแม้จะแตกต่างกันแต่ก็ต้องการความหมายของคำตรงกันข้ามที่ต้องมีเพื่อให้ได้ความหมาย


การเล่นเว็บบอร์ดหรือการเล่นเฟสบุ๊ค ก็เหมือนการเข้าไปอีกสังคมหนึ่ง มีคนชอบและไม่ชอบ มีคนรักและมีคนเกรียจ มีคนชมและมีคนอิจฉา มีคนดีและมีคนด่า มีคนบ้าและมีคนโง่ มีคนอยากระบายและมีคนอยากเก็บความรู้สึก

ทุกอย่างถูกออกแบบและตั้งกระทู้คำถามที่ไร้คนตอบ หรือคนถามที่ไม่อยากให้คนตอบทุกอย่างอยู่ตรงข้ามกัน แต่ก็ยังอยู่ร่วมกันคนเราแม้จะไม่ต้องการเจอจะเกรียจอย่างไรสุดท้ายก็ได้เจอกัน


เรื่องที่อยู่ร่วมกันแต่ก็ยังมีความหมายแตกต่างกันอยู่ตรงข้ามกันให้เห็นได้ง่ายๆอยู่เป็นประจำ

Pc


SHARE
Written in this book
โซเชียล
Writer
pci
Writer
Disappearance

Comments