สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนจากโลกนี้ไป!!โลกนี้ไม่ใช่โลกอย่างที่คุณคิด
ในทุกวันที่คุณตื่นเช้ามาแล้วต้องเล่นละครชีวิต
เดินไปตามบทที่ไม่รู้ตัวว่าใครเป็นคนขีดเขียน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยจำเป็น จำทน จำยอม
สร้างอุดมการณ์ต่างๆ ขึ้นมาหล่อหลอมตัวเอง
ในโลกที่ความคิดเป็นตัวกำหนดความแคบกว้าง

ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นมายาหลอกตาประชาชน!!

เพราะความจริงแล้ว คุณคือส่วนหนึ่งของจักรวาล
เป็นส่วนหนึ่งที่ไร้กฎเกณฑ์ใดมาบงการชีวิต
เป็นจิตเดียวกันที่มาทำหน้าที่ชำระล้างตน
เป็นพลังงานที่เปี่ยมล้นไปด้วยพลังอันยิ่งใหญ่
ด้วยพลังความรักอันไม่สามารถประมาณค่าได้

ร่างกายคุณ คือ ส่วนผสมของธาตุพลังงานทั้ง 4
อันมาจากโลกที่อยู่ในระบบสุริยะ ระบบสุริยะที่อยู่ในกาแล็กซี และกาแล็กซีที่อยู่ท่ามกลางความว่างของเอกภพ ...

ร่างกายของคุณ...
จึงมาจากพลังงานประกอบในจักรวาล
จิตของคุณ...
ก็มาจากแหล่งพลังงานต้นกำเนิดอันบริสุทธิ์

จงระลึกไว้เสมอว่าทุกขณะเสี้ยววินาที
ไม่มีเลยที่คุณจะหลุดออกไปจากการเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่นี้
เพราะคุณเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลโดยแท้จริง

เราล้วนแต่อาศัยอยู่ในความว่างของจักรวาล

SHARE
Written in this book
369
Writer
Jinda369
Light writer
All for one

Comments