เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต
เราทุกคนต่างก็คือเมล็ดพันธุ์

ที่มีความแตกต่างในตระกูล สายพันธุ์ ชนิด เรื่อยไปจนถึงระดับในส่วนลึกของ DNA

เราถูกปลูกฝังหล่อเลี้ยงมาด้วยค่านิยมมายา จนทำให้เติบโตมาแต่เปลือกอันบอบบาง แล้วจึงสร้างกรอบของอัตตาขึ้นมาห่อหุ้มชั้นแล้วชั้นเล่า

ละเลยแก่นแท้ภายใน ที่จะสามารถเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งโดยแท้

แต่การหล่อเลี้ยงแก่นภายในนั้น จำต้องอาศัยเวลาในการหมั่นรดน้ำพรวนดิน ด้วยเชื้อแห่งความรัก ความเมตตา และปัญญา จึงจะเรียกได้ว่าเติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ ถึงแม้ว่าบางตระกูลอาจมีวิถีต่างกันไป บางสายพันธุ์อาจจะโตเร็ว บางชนิดอาจโตช้า ...แต่จงอย่าถอดใจในการหล่อเลี้ยงแก่นแท้แห่งตน

จงดูแลแก่นแท้ภายในของเธอเติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ อย่าได้หลงพอกพูนเปลือกอัตตา เพราะสุดท้ายแล้ว มันก็ไม่ได้มีเนื้อหาหรือคุณค่าอันใดเลย...

ทุกอย่างไม่มีคำว่าสายเกินไป

สิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ

SHARE
Written in this book
369
Writer
Jinda369
Light writer
All for one

Comments