[Book Talk] Blonote
[Book Talk] Blonote
โดย แดเนียล อาร์มันด์ ลี
แปลโดย อิสริยา พาที
สำนักพิมพ์ Chaichai Books
.
.
.
เวลาอ่านเพลงของทาโบลเรามักจะนึกเสมอว่าเรากำลังอ่านบันทึกและบทกวี.....
ต้องใช้คำว่าอ่านจริงๆ เพราะคนไม่รู้ภาษาอย่างเราต้องเปิดเว็บนั่งอ่านคำแปลทีละบรรทัด อ่านจนเข้าใจ ทีละเพลง ทีละเพลง แล้วกลับไปนั่งฟังใหม่อีกครั้ง จึงจะได้ฟังบทกวีที่เต็มไปด้วยความรู้สึกและห้วงความคิดสับสน บางครั้งเร่งร้อน บางครั้งอ้อยอิ่ง บางครั้งสงบนิ่ง บางครั้งพลุ่งพล่าน แต่ชวนให้สงบใจ...

กลับกัน, ตอนอ่านโบลโน้ตเล่มนี้เรากลับรู้สึกเหมือนกำลังฟังเพลง เพลงที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีท่อนร้องไม่ปะติดปะต่อ เดี๋ยวเร็ว เดี๋ยวช้า เดี๋ยวสุข เดี๋ยวเศร้า แต่ก็เช่นเดียวกันกับเพลงของเขา, ชวนให้สงบใจ...

ถ้อยคำไม่สั้นไม่ยาวไม่ใช่ทั้งคำคม ไม่ใช่ทั้งฮาวทู ไม่ใช่ทั้งแรงบันดาลใจ ถ้าจะบอกว่ามันเป็นอะไรสักอย่าง ก็คงจะเป็นเพื่อนกันนี่แหละ
.
.
.

เคยได้ยินคำว่าอยู่เป็นเพื่อนไหม?
ไม่ได้หมายความว่าร่วมทุกข์หรือร่วมสุข
ไม่ได้หมายความว่าจะแบกรับหรือทอดทิ้ง
กินความแค่การรับฟังเราอย่างเข้าใจ
.
.
.

หนังสือเล่มนี้เป็นอย่างนั้น รับฟังเสี้ยวเสียงอันสับสนในช่วงต่างๆ ของชีวิตเราอย่างเข้าใจผ่านการสะท้อนมันกลับมาด้วยท่าทีเรียบง่าย ราวกับจะบอกว่าได้ยิน-อย่างน้อยก็เคยได้ยินและเข้าใจด้วยตัวเองอย่างลึกซึ้ง, เราจึงเป็นเพื่อนกันทางความรู้สึกโดยไม่จำเป็นต้องพบหน้า ไร้คำปลอบประโลม ขณะเดียวกันก็เป็นบทเพลงแบบเดียวกับบทเพลงที่เขามักจะเขียน เต็มไปด้วยความรู้สึก สว่างและมืด เหน็บหนาวและอบอุ่น สิ้นหวังและยังคงเฝ้าหวัง - ทว่ายังคงทำให้เรารู้สึกสงบใจ

เนื้อเพลงที่ดี คือเนื้อเพลงที่ทำให้คนรู้สึกว่า “ต้องมีใครสักคนที่หลงรักเพลงนี้แน่ๆ” (p.188)
.
.
.

เราเชื่อว่าหลายคนจะหลงรักบทเพลง, หนังสือเล่มนี้ด้วยเช่นกัน
SHARE
Written in this book
book talk/ movie talk
บันทึกเล็กๆ ถึงหนังสือที่อ่าน

Comments