ว่าด้วยเรื่อง "การเปลี่ยนแปลง"

ในยุคสมัยที่โซเชียลมีความสำคัญ
กับชีวิตของเรา

ทำให้เราได้รู้จักผู้คนมากขึ้น
ได้พบเจอผู้คนมากขึ้น

และได้สนิทกับใครบางคนมากขึ้น

แต่ ...
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ใครบางคน ..
ก็ได้สอนให้เราได้เรียนรู้ว่า ...
การกระทำกับคำพูด ... นั้น

" มั น ส ว น ท า ง กั น " ☡


พูดอย่าง ทำอย่าง 


" ไ ม่ ดี เ ล ย "


มันทำให้ความเชื่อใจที่มี " ล ด ล ง "

และ ...

มันทำให้ ...

ไม่สนิทใจที่จะคบกัน
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตาม

SHARE
Written in this book
ว่าด้วยเรื่อง ...
ว่าด้วยเรื่อง ... มันเป็นความรู้สึกในขณะใดขณะหนึ่ง ของเราเอง เราเขียนขึ้นมาจากมุมมอง(ส่วนตัว) ว่าด้วยเรื่องต่างๆ เหล่านี้ ในมุมมองของเรา เ ป็ น แ บ บ นี้ : )

Comments