มันอาจจะไม่ช่วยอะไร....แต่เราขอโทษนะ
แปลกดีนะ
ที่บางครั้ง
เราก็เป็นในสิ่งที่เราไม่ชอบซะเอง

เราเคยตั้งใจไว้นะ
ว่าเราจะต้องไม่เป็น
ในสิ่งที่เราไม่ชอบ

แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไม
สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราพยายาม
มันกลับทำให้เรากลายเป็นอีกสิ่ง
ที่เราไม่เคยพยายามที่จะเป็นมาตลอด

ถ้าวันนี้เราทำให้ใครเสียใจ
เพราะตัวเราที่เป็นแบบนี้

เราขอโทษด้วยนะ

คำขอโทษมันอาจจะไม่ช่วยอะไร
แต่ก็อยากให้รู้ไว้นะว่า

เรากำลังพยายามที่จะเป็น
ในสิ่งที่เราพยายามมาตลอด

ไม่ใช่เพื่อตัวเราเอง

แต่เพื่อที่จะรักษาคุณ
ไม่ให้หายจากฉันไปไหน

อีกแล้ว

- 24.12.2018 -
#onceamoment
SHARE
Written in this book
Missing Time
Writer
-Thada-
writer
I'm a normal.

Comments