จบที่ไหน
คนรวยส่งข้าวจานเป็นรอย 
กินเสร็จจานละร้อยก็เป็นเศษขยะ
ข้าวจานนั้นมีค่าเท่าไร
คนจนกินข้าวจาน25
กินเสร็จจาน25 เป็นเศษขยะ
ข้าวจานนี้มีมูลค่าเท่าไร

ดอกไม้ที่ถูกเด็ดมาปักแจกันยามเช้า
ถ่ายรูปมัน บางครั้งเป็นไม้พันธ์แปลก
ใครจะรู้ตกเย็น มันก็นอยู่ในถ้ง
พร้อมกับข้าวจานละร้อย 
คุณค่าของดอกไม้มันอยู่ตรงไหน

สวยงามสุดท้าย
เขาก็ไม่ได้เห็นค่าเธอจริงๆเลยเจ้าดอกไม้ 

First time at Little tree in new duty
ความฝันฉันเป็นจริงไปก้าว
SHARE
Writer
Crcl
Learner - journey
หากจะรักอะไรสักสิ่ง หากจะทิ้งอะไรสักอย่าง

Comments