ว่าด้วยเรื่อง "ความไว้ใจ"

...💛*

การที่เราจะต่อว่าใครเค้าว่า"ไว้ใจไม่ได้"


เรามีสิทธิ์ ที่จะว่าเค้าได้
ถ้าเรารู้จักเค้ามากพอ


และตัวของเราเอง
จะต้องดีพอด้วยนะ
เป็นคนดีพอที่ไว้ใจได้ด้วยไม่ใช่เราเป็นคนไว้ใจไม่ได้
ก็เลยกลัวว่าคนอื่น
จะมาทำแบบนั้นกับตัวเอง
เพราะถ้าเป็นแบบนั้น
มันคงไม่ยุติธรรมสำหรับเค้านะ


อย่าตัดสินเค้าถ้าเรายังไม่รู้จักเค้าดีSHARE
Written in this book
ว่าด้วยเรื่อง ...
ว่าด้วยเรื่อง ... มันเป็นความรู้สึกในขณะใดขณะหนึ่ง ของเราเอง เราเขียนขึ้นมาจากมุมมอง(ส่วนตัว) ว่าด้วยเรื่องต่างๆ เหล่านี้ ในมุมมองของเรา เ ป็ น แ บ บ นี้ : )

Comments