ONLY YOU MATTER
ทุกคนไม่ได้เข้าใจสิ่งที่เรากำลังสื่อให้เขาทุกเรื่องหรอก 
ทุกคนไม่ได้ตีความหมายของทุกคำพูดของเรา
ทุกคนรับฟังได้แต่ช่วยแก้ปัญหานั้นไม่ได้ทุกครั้งเสมอไป
ทุกคนอยู่กับเราได้แต่ไม่ตลอดไป 

บางครั้งเราก็ต้องที่จะพูดสิ่งที่เราอึดอัดใจให้ใครสักคนฟัง แต่เราก็อย่าลืมไปว่า เขาได้แค่รับฟังนะ เราจะหวังให้เขามาช่วยเราหรือทำมากกว่านั้นคงไม่ได้ บางทีเรื่องที่เรากำลังสื่อมันคงซับซ้อนเกินไป เพราะอะไรนะหรอ เพราะเราไม่สามารถพูดออกไปตรงๆได้ไง 


คนที่เราเคยคิดว่าจะเข้าใจเรามากที่สุด กลับกลายเป็นคนที่ไม่เคยเข้าใจเราเลย 
คนที่เราคิดว่ารู้จักเราเยอะที่สุด กลับไม่รู้จักเราจริงๆเลย
คนที่บอกว่าจะอยู่ข้างๆเรา แต่สุดท้ายก็ไม่เคยเห็นเลยจริงๆ  
ถามว่าเอาอะไรมาพิสูจน์หรอ ก็การกระทำไง ชัดเจนกว่าคำพูดก็คือสิ่งที่เรากระทำมันออกมาผ่านท่าทาง สายตา ที่เป็นตัวแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างชัดเจน 

สุดท้ายแล้ว คนที่จะฟังเราในตอนที่ไม่มีใครฟังเรา ตอนที่ไม่มีใครอยู่กับเรา ตอนที่เราเครียด ตอนที่เราเศร้า ตอนที่เรามีความสุข คนที่รู้จักเรามากที่สุด คนที่เข้าใจทุกอย่างที่เราพูด  คงมีแต่ตัวเราเอง ดังนั้น เราต้องไม่ลืมใส่ใจดูแลเขาให้ดีดี เพราะคนๆนี้จะอยู่กับเราไปตลอด ทุกช่วงเวลา ไม่ว่าทุกข์ สุข หรือเศร้า 

เราควรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิต เพื่อความสุขของตัวเราเอง เพื่อคนๆนี้ที่อยู่กับเรามาทั้งชีวิต และจะคงอยู่ตลอดไป
LOVE YOURSELF FIRST ♥️
SHARE
Writer
Kwriter
Amateur writer
Age of 19 👸🏽 Based in Thailand 🌻 Obsessed with writing ✍🏻

Comments