ล้มครั้งที่ 100 ลุกครั้งที่ 101
เคยมีคนบอกไว้ว่า 'วันนี้' คือ 'ผลของอดีต' 
และ 'วันพรุ่งนี้' คือ 'ผลของวันนี้'


บางครั้ง...บางทีเรายังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร
เพราะชีวิตเต็มไปด้วยภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อคนข้างหลัง การตัดสินใจที่ส่งผลกับคนในครอบครัว จนนึกถึงตัวเองน้อยลงทุกทีๆ 

บางครั้ง...การนึกถึงตัวเองกลาย โดนเรียกป็นความเห็นแก่ตัวไปสะแล้ว

วันที่ทุกอย่างถาโถมเข้ามาในชีวิตแบบไม่หยุดหย่อน...วันที่เหนื่อยอย่างที่สุด...
เจ้านายคนหนึ่งพูดบางอย่างให้คิด
"จงยิ้ม เพื่อปิดบังความทุกข์เหล่านั้นเอาไว้"

ปล่อยวางทุกสิ่ง แล้วก้าวเดินต่อ...

วันนี้....ต้องมองดูการบิดเบือนถูกเป็นผิด ผิดเป็นถูก  คนทำงานอย่างอุทิศตนต้องเอ่ยขอโทษคนที่ทำงานผิดพลาด เพียงเพราะให้ทุกอย่างจบลงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามที่ทุกคนต้องการ

การทำมากกว่ายิ้มกลายเป็นสิ่งผิดไปตี้งแต่เมื่อไหร่..ขึ้นอยุ่กับว่าการกระทำนั้นมีบทบาทแล้วอำนาจอยุ่ในมือแค่ไหน..


มีความไม่สมเหตุสมผล และไม่ยุติธรรมหลายอย่างในชีวิต แต่สิ่งหนึ่งที่ทำได้คือ
จงยิ้มเสมอ........ซ่อนความผิดหวังให้ลึกที่สุด

แม้จะล้มครั้งที่ 100 แต่จงลุกครั้งที่ 101SHARE
Writer
Linlada
Listener
never give in

Comments