สังคมในภาพยนตร์

19.11.2018
ได้ไปดูหนังที่ภาครัฐศาสตร์จัด ชื่อโครงการ 'ภาพยนตร์สนทนา' แบบว่าดูหนังจบก็คุยกันเกี่ยวกับประเด็นสังคมหรืออื่น ๆ ที่สอดแทรกอยู่ในเรื่อง 

ครั้งนี้เป็นเรื่อง 'call me by your name' baseก็แบบหนังรักทั่วไปแต่เป็นความรักของเพศเดียวกันในยุคปี 1980 ซึ่งยุคนั้นก็คือเรื่องรักเพศเดียวกันเป็นเรื่องต้องห้าม แต่เรื่องนี้อะ นำเสนอโดยที่ไม่เอาประเด็นนี้เข้ามากำหนดบทบาทตัวละครหรือสังคม จะเน้นไปที่เรื่องของความรักมากกว่า

หลังดูจบก็ได้มุมมองทางสังคมจากคนที่ไปร่วมสนทนาทั้งจากอาจารย์ด้วย แล้วก็ย้อนกลับมามองเราที่เป็นคนเรียนวิทยาศาสตร์

ในธรรมชาติอะ สัตว์จำพวกกะเทยคือมีหลายชนิดมาก เราศึกษามัน มองมันเป็นเรื่องปกติ เป็นพฤติกรรมเพื่อการอยู่รอดและดำรงเผ่าพันธุ์ แล้วทำไมการที่มนุษย์จะรักเพศเดียวกันถึงถูกมองว่าเป็นเรื่องที่แตกต่าง ถูกมองว่าเป็นสิ่งผิดและน่ารักเกียจในบางสังคมหรือบางศาสนาเองก็ตาม

ถ้าใช้ตรรกะเดียวกันถ้าสัตว์จำพวกนั้นทำเพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์แล้วทำไมไม่มองว่านั่นเป็นสิ่งที่ธรรมชาติกำหนดมาเพื่อให้มนุษย์เรายังคงดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ในอีกหนทางหนึ่ง

จริง ๆ มันไม่ใช่แค่กับเรื่องเพศอย่างเดียวมันรวมไปถึงเรื่องอื่น ๆ อย่าง บริบทในสังคมเองหรืออัตลักษณ์ของเราที่มักจะถูกจำกัดด้วยบรรทัดฐานทางสังคม จริง ๆ มันก็แค่ ชีวิตเรา ทำไมเราถึงทำตามอย่างที่เราอยากจะเป็นไม่ได้
SHARE
Writer
_TenShiC_
Dreamers
| การเพ้อฝันคือสิ่งที่บอกว่าเรายังคงมีความรู้สึก |

Comments