ว่าด้วยเรื่อง "ความเข้าใจ"
ถ้าเปลี่ยนความผิดหวัง
ความเสียใจ ความทุกข์ใจ
ให้กลายเป็นความเข้าใจ

เปลี่ยนจาก
หาเหตุผลว่าทำไม
เราต้องมาเจอเรื่องผิดหวัง
เรื่องเสียใจ เรื่องทุกข์ใจ

ให้เปลี่ยนเป็นว่า
จะทำอย่างไร
ให้เราอยู่กับความผิดหวัง
ความเสียใจ ความทุกข์ใจ
... นั้นๆ
ได้อย่าง .. เ ข้ า ใ จ ..


คงจะดีกับชีวิตของเรามากกว่า


การพยายามทำความเข้าใจ
ในสิ่งที่ยากจะเข้าใจ
มันก็ยากนะ

แต่ความเข้าใจในที่นี้คือ

" เข้าใจตัวเอง "

การเข้าใจตัวเองคงเป็นวิธีที่ดีที่สุด
และอาจจะเป็นวิธีที่ยากที่สุด (กับบางคน)
สำหรับการจะมีชีวิตอยู่ต่อ

ทำไมเราต้องเข้าใจตัวเอง ?

นั่นเพราะการเข้าใจคนอื่นมันยากกว่าไง
การเข้าใจตัวเอง จึงอาจเป็นการเริ่มต้นที่ดี

ลองคิดเล่นๆดูนะว่า
ขนาดตัวเราเอง
เรายังไม่เข้าใจมันได้เลย

แล้วเราจะเข้าใจคนอื่นได้
จริงๆเหรอ

ซึ่งในความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆนั้น
เราอาจไม่ต้องเข้าใจมันทุกๆเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็ได้

เรื่องไหนที่มันยากมาก
และไม่ใช่สาระสำคัญในชีวิตของเรา
มากนัก ...
ก็ปล่อยผ่านไปเถอะ
ให้เวลาคลี่คลายมันไปเอง

เอาเวลาไปทำความเข้าใจ
เรื่องที่มีผลกับชีวิต
และความเป็นอยู่ของเรานั่นแหละ
ดีที่สุดแล้ว


จำไว้นะว่า
เราต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความเข้าใจ

แต่ก็ไม่ใช่ต้องเข้าใจทุกเรื่อง
ทุกอย่าง และทุกคน บนโลกใบนี้

ให้เข้าใจเฉพาะเรื่อง
เฉพาะอย่าง และเฉพาะคน
ที่มีสาระสำคัญ และมีผล
ต่อการมีชีวิตอยู่ต่อของเรา

ถ้านอกเหนือจากนั้น
ช่ า ง มั น เ ถ อ ะ
ไม่ต้องไปทำความเข้าใจมัน

ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ เ ว ล า
จัดการมันไปเอง


: )
SHARE
Written in this book
ว่าด้วยเรื่อง ...
ว่าด้วยเรื่อง ... มันเป็นความรู้สึกในขณะใดขณะหนึ่ง ของเราเอง เราเขียนขึ้นมาจากมุมมอง(ส่วนตัว) ว่าด้วยเรื่องต่างๆ เหล่านี้ ในมุมมองของเรา เ ป็ น แ บ บ นี้ : )

Comments

Jakashi
8 months ago
จริงๆ.เวลาช่วยได้😊😊
Reply
PayoonDong
8 months ago
😊