“ If. ”

เรื่องราวของความจริงมักมีอีกด้านนึงที่ตรงกันข้าม 
เราเรียกด้านนั้นว่า “ ถ้า ”

ถ้า เราเลือกที่จะไปสอบอีกที่หนึ่งแทนอีกที่หนึ่ง ชีวิตต่อจากนั้นจะเป็นแบบไหนยังไง จะมีเพื่อนดีๆเหมือนอย่างตอนนี้หรือเปล่า 
ถ้า เราพยายามมากกว่านี้ เรียนรู้มากกว่านี้ คงไม่ต้องมานั่งทุกข์ใจ
ถ้า แก้ไขเรื่องราวในอดีตได้ ชีวิตตอนนี้ก็คงดีขึ้น
ถ้า โลกนี้ไม่มีแมวขึ้นมา เราคงหงอยตาย 

ถ้า เราไม่ได้พูดคุยให้คำปรึกษากันและกัน เรื่องราวต่างๆของคุณกับเราจะเป็นไปในทิศทางไหน ดีขึ้นหรือว่าแย่ลง
ถ้า เราไม่ได้รู้จััััักกัันตัั้ั้งแต่แรก คุณจะมีความสุขกว่านี้หรือเปล่า จะหัวเราะได้มากกว่่านี้ ยิ้มได้มากกว่านี้มัั้ัย
ถ้า วันนั้นเราไม่ได้เข้าไปทำความรู้จักกับคุณ คุณจะเป็นฝ่ายอยากรู้จักเราแทนหรือเปล่านะ


แล้วถ้าหาก ในจักรวาลนี้ไม่มีตัวตนของเราตั้งแต่แรกล่ะ
ถ้าเรื่องทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นจริง

SHARE
Writer
l3igeye
Reader
เป็นคนไม่ซ้าย ไม่ขวา ไม่สมบูรณ์ไป

Comments