บันไดเลื่อน
   

     ชีวิตคนเราทุกคนล้วนเริ่มต้นจาก 0 เสมอ แต่เมื่อคนเราเริ่มที่จะนับ 1 2 3 4 5 .... ได้ คงไม่มีใครหรอกที่อยากจะกลับไปเริ่มนับ 0 ใหม่ จริงไหม ?แต่ที่น่าแปลกใจ คือ โลกมักเล่นตลกกับคนเราเสมอ ยิ่งคนเราพยายามจะวิ่งหนีสิ่งใด สิ่งหนึ่ง  สิ่งนั้นก็จะยิ่งวิ่งเข้ามาหาคนเราเร็วมากขึ้นเท่านั้นจงอย่าไปต่อต้านกับความสูญเสีย  สิ่งที่จะรับมือกับความเจ็บปวดได้ดีที่สุด  หลายคนคงบอกว่า เวลาจะช่วยเยียวยาทุกสิ่ง แต่จริง ๆ แล้ว มันอยู่ที่การยอมรับความจริง ยิ่งเรายอมรับความจริงได้เร็วเท่าไหร่ เราก็จะมีความสุขได้เร็วมากขึ้นเท่าน้ัันSHARE
Written in this book
About World
world....
Writer
ZeroMove
Freedom
Learn everything from dream. I will always be with you.

Comments