Chapter 1
ช่วงนี้มีแต่เรื่องเครียดๆซะเยอะ ซึ่งจริงๆก็เกิดจากสิ่งที่เราเลือกเองซะส่วนใหญ่
พอคิดจะระบายให้ใครสักคนฟัง ก็รู้สึกไม่สะดวกใจที่จะเล่าเรื่องราวออกไป
จะเขียนลงสมุดก็เกรงว่าไม่ช้าก็เร็วจะต้องโดนใครหยิบไปอ่านอยู่ดี
หรือในอีกแง่นึงคือเราไม่สะดวกใจจะเล่าให้ใครฟังมากกว่า
...
เลยเป็นเหตุให้ต้องมาเขียนอะไรๆในโลกออนไลน์นี้
เหตุผลเพียงเพื่อหวังความเป็นส่วนตัวเท่านั้น
มันคงจะดีกว่ามาก ถ้าหากว่าไม่มีใครรู้จักตัวตนจริงๆของเรา
และหวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้นไปเรื่อยๆ
SHARE
Writer
YellowTomato
I'm finding my passion.
Feeder who feeding a street cat that said "Nobody know everythings".

Comments