ไม่ทุกข์ ก็สุขแล้ว
การหลีกเลี่ยงความทุกข์ได้ เป็นสิ่งที่เราควรทำ

การไม่ยึดติดในสิ่งใด จะทำให้เราไม่ทุกข์
การไม่เป็นเจ้าของใคร ก็สุขเช่นกัน

ไม่มีใครเป็นเจ้าของใคร
แม้แต่ร่างกายเราเอง

การอยู่กับความจริง ทำให้เราปล่อย และปลง

มองโลกให้ง่ายขึ้น เป็นกลางขึ้น
แม้ว่าโลกจะโหดร้ายและเน่าแค่ไหน

ไม่หลงกับสิ่งใด เราก็จะนิ่งได้

จงมีความสุขในแบบที่เราอยากสุข ในแบบที่เราอยากเป็น^^
SHARE
Writer
FridayWinter
Dreamer Story
ผู้หญิงธรรมดา มาจากดาวศุกร์

Comments