ไ ร้ เ ดี ย ง ส า . .
...👼*


ในความเป็นเด็ก
มีความสุข
เล่นสนุกสนานสมวัย
สดใส ร่าเริง ยิ้ม หัวเราะ
ให้กับเรื่องอะไรแบบง่าย ๆ


ไม่มีความคิดซับซ้อนอะไรมากมาย

ที่บางครั้งต้องเก็บซ่อนไว้
เมื่อต้องเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่


การให้ตัวเองกลับไปทำอะไรแบบเด็กๆ
มันก็ไม่ได้เหลวไหลอะไรนักหรอก

บางทีนั้นอาจทำให้ตัวเรา
ผ่อนคลายความคิด มากมาย
ที่สะสมเอาไว้ได้ ไม่มากก็น้อยเลย


ก็ ไ ด้ น ะ : )

face your fears


SHARE
Written in this book
สมุดบันทึกจากคนแปลกหน้า
เราชอบเขียน ชอบบรรยาย สิ่งที่เราได้พบ ได้เจอมา ในแต่ละวัน .. มีดีบ้าง ไม่ดีบ้าง ปะปนกันไป การเขียน มันเป็นเหมือนการได้ระบาย สิ่งที่เก็บอยู่ในใจออกมา เราอาจเขียนไม่เก่งเหมือนนักเขียน แต่เราแค่ อ ย า ก เ ขี ย น ให้คุณได้อ่าน ก็เท่านั้น : ) #write #writing 🌼🍃☁☄ #ouridentity #alphabet #understanding #inspiration #head #Lovethis #disposition

Comments