แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน
-สาระสำคัญเกี่ยวกับกรมชลประทาน
-สรุปสาระสำคัญของระบบพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
-ถาม-ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
-สรุประเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไข (ฉบับที่ 2) ๒๕๔๘
-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ถามตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
-แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
-แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-สรุป พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๓
-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๓
-สรุปบัญชีเบี้องต้นพร้อมข้อสอบที่นิยมออก
-สรุปข้อมูลระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP
-ถาม-ตอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
-แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๔๙
-แนวข้อสอบ Microsoft Word
-แนวข้อสอบ Microsoft Excel
-แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint
-เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
-แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งใน และ ต่างประเทศ

รวม 205 หน้า

พิเศษ! แถมฟรี (จำนวนจำกัด)
1 เทคนิคอ่านหนังสือให้จำไม่ลืม (PDF)
2 เสียงเทคนิคการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ (mp3)

รายละเอียดการจัดส่ง 
1. แบบไฟล์ PDF ส่งทางเมล์ 380 บาท ได้รับไม่เกิน 20 นาที หลังแจ้งโอน
2. แบบเล่ม ส่งทาง Kerry Express 680 บาท ได้รับ 2–3 วัน หลังแจ้งโอน

โทร : 095–879–5595 (มะปราง)
Line : @QBK2548G (มี @ ด้วยจ้า)


SHARE
Written in this book
คู่มือเตรียมสอบ
แนวข้อสอบเข้าทำงานราชการ
Writer
sheetspro
Lecturer
แนะนำและรีวิวสอบเข้าทำงานราชการ

Comments