ดอกไม้
หวานฝัน พันผูก
ฉันปลูกดอกไม้โดยไม่รดน้ำ
และภาวนาให้สพรั่งบานปรากฎ
อ้อนวอนต่อพระเจ้า บีบเค้นน้ำตา
หยดพรมลงเมล็ด...
กระนั้นก็ไม่มากพอ ต่อการบานของดอกไม้
.
เหนื่อยอ่อนเต็มทีในฝันหวานชื่น...ถึงกรุ่นกลิ่นระเหยฉ่ำ
ฉันเริ่มมองเพ่งอย่างจริงจัง ลงไปในกระถาง
ไส้เดือนไร้เพศกินดิน ขี้ออกมาเป็นดิน มุดวนอยู่อย่างนั้น
ดอกไม้ไร้การบาน
...ไร้การตอบรับจากภาวนา
......และน้ำตา
..........ฉันพร่ำฝันเรื่อยไปถึงสพรั่งบานแห่งดอกไม้
.
โดยไม่รดน้ำ  
SHARE
Writer
INTHUCH
Learner
a p o e m s h o u l d n o t m e a n b u t b e.

Comments