เธอเปลี่ยนไป หรืิอใครเปลี่ยนเธอ
ทุกๆคน สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดตามเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน ซึ่งคนอื่นจะสามารถรับรู้ได้หรืิอไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับบุคคล

เราเป็นคนหนึ่งที่รับรู้อารมณ์คนได้ดีไม่น้อย ถึงแม้บางครั้งเราจะรู้แต่เราก็ไม่ได้ใส่ใจ เหตุเพราะเขาจะทำแบบนี้ต่อไปหากเราสนใจมากเกินไป หรือจะกลายเป็นคนเอาแต่ใจไป นั้นแหละ...

การรับรู้เรื่องราวต่างๆจากเหตุการณ์ที่ผ่านมามากมาย ไม่ว่าจะมาจากใคร ครอบครัว เพื่อน แฟน คนรอบข้าง คนที่ไม่รู้จัก ทำให้เรารับรู้หลากหลายอารมณ์ที่แสดงออกทางกาย สีหน้า หรือแม้แต่คำพูดของเขา บางครั้งเราเก็บมาคิดว่าควรจะทำอย่างไร บางครั้งก็ปล่อยผ่าน

การแสดงออกต่างๆช่างสอดคล้องกับทฤษฎีที่เราเรียนมาในวิชาจิตวิทยา ซึ่งไม่ได้บอกทางแก้ปัญหาหรือแก้ไขใดๆ เรื่องบางเรื่องเราเก็บมาคิด เก็บมาคิดจนมโนว่า สิ่งที่เราทำมันดีแล้วหรือไม่ เราจะแก้ไขมันอย่างไร หรือเราควรจะปล่อยมันไป เรื่องบางเรื่องก็เป็นเรื่องไรสาระ ซึ่งบางครั้งเราก็เก็บเอามาคิดอีก

หลายคนไม่ได้รับรู้ความรู้สึกหรืออารมณ์ของเราเลย ถึงแม่เราจะแสดงออกให้เขาเห็นมากเพียงใด
หรือเพราะเขาเอง ที่ไม่เคยใสใจอะไรเลย
มันเลยทำให้เราไม่อยากแสดงออกให้คนๆนั้นเห็นอีกต่อไป เราเลือกที่จะไม่บอกว่าเรารู้สึกอย่างไร ซึ่งแน่หล่ะ มันทำให้เขายิ่งไม่สนใจอะไร สิ่งที่เราทำเราคิดว่ามันเป็นความเอาแต่ใจของเราเอง คิดอย่างนั้นมาโดยตลอด หรือที่ผ่านมา เราตามใจเขามาเกินไป

สิ่งที่ทำให้ความคิดเราเปลี่ยนไป คือตัวเราเองที่เห็นเขาเปลี่ยนไป หรือว่าเราแค่คิดไปเอง สิ่งที่เขาทำนั้นไม่เหมือนเดิม

แล้วทำไมต้องเป็นเราที่ต้องรับรู้อารมณ์ การแสดงออก และคำพูดที่เปลี่ยนไปจากคนเหล่านั้นด้วย ทำไมคนเหล่านั้นไม่รับรู้สิ่งที่เรารับรู้ผ่านพวกเขาบ้าง 
หรือสิ่งที่ทำให้คนเหล่านั้นเปลี่ยนไป จะมีใครมาเปลี่ยนแปลง?
หรือพวกเขาเหล่านั้นจะคิดเหมือนเรา ความคิดของเราทำให้เราได้รับรู้ตัวเอง หรือเป็นเราเองกัน ที่เอาแต่ใจมากไป พวกคุณนี้นแหละ ที่มาเปลี่ยนเรา ใช่ ต้อง ใช่
(คนเห็นแก่ตัว)

<Chalotte-Ares>
SHARE

Comments