"นี่เรามาถึงจุดนี้กันแล้วหรือนี่!!!..."
ในทุกสิ้นปีจะมี Official Report จาก ICAO
เกี่ยวกับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินออกมา

สำหรับผมแล้วทุกครั้งที่อ่านรายงาน
มักถามตัวเองเสมอครับว่า
"นี่เรามาถึงจุดนี้กันแล้วหรือนี่!!!..."

ตัวเลขสถิติน่าตกใจมากครับ

ระหว่างรอรายงานอย่างเป็นทางการของปี 2018
ผมมีตัวเลขน่าสนใจของปีที่แล้วและบางส่วนของปีนี้มาเล่าสู่กันฟัง

1.วันที่การจราจรทางอากาศคับคั่งหนาแน่นที่สุด
เท่าที่เคยบันทึกไว้ในโลกได้เกิดขึ้นแล้ว!!
ในปี 2018 วันที่ 29 มิถุนายน ถูกบันทึกไว้โดยแอพพลิเคชั่น FlightRadar 24 ในวันนั้นมีเที่ยวบินรวมถึง 202,157 เที่ยวบิน !!

2. ในปี 2017 จากรายงานของ ICAO มีผู้โดยสารเดินทางด้วยเครื่องบินทั้งสิ้น 4.1 พันล้านคน ถ้าเปรียบเทียบกับการเดินทางในปี 1950 ที่มีการบันทึกไว้
มีผู้โดยสารเดินทางในปีนั้นเพียง 2 ล้านคน

3. ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีทางการบิน
ทำให้โลกนี้เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้การเดินทาง
มีระยะทางที่ไกลขึ้นเกินกว่าที่จะจินตนาการได้..
ปี 2017 ปีเดียวผู้โดยสารเดินทางระยะทางรวมกันประมาณ 7.7 trillion kilometres
หรือ 7.7 ล้านของล้านกิโลเมตร ,เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเดินทางไปดวงจันทร์ถึง 10 ล้านเที่ยวนั่นเอง

เห็นตัวเลขเหล่านี้แล้วรู้สึกเช่นไรครับ?

"ดีจังเลย...เราเดินทางได้สะดวกสบายมากขึ้น
ไปที่ใดก็ได้ในโลกนี้...???"

แต่อีกมุมหนึ่งการเติบโตอย่างน่ากลัวลักษณะนี้
ก็ทำลายโลกใบนี้อย่างมากมายครับ

ว่ากันว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมด
ปล่อยก๊าซคาร์บอนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ
ถึง 4.5 พันล้านตัน ต่อปี

คนในอุตสาหกรรมการบินได้ตระหนักถึงปัญหาที่น่ากลัวนี้ หลายฝ่ายและพยายามแก้ไขปัญหากัน

แต่เห็นตัวเลขของการเติบโตอุตสาหกรรมการบิน
แล้ว.....

ผมคงต้องอุทานกับตัวเองอีกครั้งว่า

"...นี่เรามาถึงจุดนี้แล้วจริงๆเหรอเนี่ย...."

Facebook: takeoff2life

SHARE
Written in this book
Aviation inspiration
Writer
CaptainMhee
Storyteller
ร้อยเรียงเรื่องเล่าระหว่างทาง......ของชีวิต

Comments