tantansongs
       จากที่เราห่างหายไปนาน ด้วยเหตุที่อยากจะค้นหาตัวตนของตนเอง ทว่าผลที่ได้คือความล้มเหลวไม่เป็นท่า แต่ในความล้มเหลวนั้นเรากลับได้พบเจอสิ่งหนึ่ง สิ่งที่เราเองก็ไม่เคยรู้ว่าเราเป็นแบบนั้น สิ่งที่พบคือเป็นคนที่ชอบฟังเพลง       ฉันกลายเป็นคนที่ชอบการฟังเพลงมากๆ ซึ่งเหตุผลนั้นคืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืออะไรก็ไม่อาจทราบได้ อาจจะเพราะว่าโลกของฉันมันหาคนที่ฉันจะสามารถเล่าปัญหาความทุกข์ในใจให้ใครฟังไม่ได้ อาจจะเป็นเพราะว่่าฉันหาเพื่อนๆ ที่ซื่อสัตย์กับฉันไม่ได้ อาจจะเป็นเพราะว่าฉันอยู่ตัวคนเดียวท่ามกลางผู้คนรอบกาย 
       อาจจะเป็นเพราะว่าคนอย่างฉันเวลามีปัญหา ผู้คนรอบกายมักจะห่างเหิน พวกเขาไม่เคยเข้าใจปัญหาหรือความรู้สึกฉันด้วยซ้ำ ทั้งๆ ที่ฉันพยายามข่วยเหลือพวกเขาอย่างเต็มที่ ฉันพยายามที่จะเข้าใจปัญหาของพวกเขาเพื่อช่วยเหลือ แต่ฉันกลับต้องยืนเดียวดายในเวลาที่ฉันมีปัญหาหรือว่าทุกข์ใจ 
       แต่บทเพลงเหล่านั้นมันกลับเข้าใจฉัน เข้าใจปัญหาของฉัน เข้าใจความรู้สึกฉันเป็นอย่างดี ยิ่งฟังมันก็ยิ่งเพราะ ยิ่งฟังมันก็ยิ่งโอบกอดฉัน มันมอบความรู้สึกที่ฉันไม่เคยได้รับจากใครให้ฉัน ชีวิตของฉันเกือบจะโดนความมืดมนกลืนกินเสียแล้วแต่เพลงที่ฉันฟังนั้นมันช่วยดึงตัวฉันให้กลับมา แม้ว่าตอนนี้ความมืดมนนั้นจะยังคงอยู่กับฉัน แต่ฉันก็ยังมีเพลงที่คอยช่วยฉันอยู่เสมอ...SHARE
Written in this book
songs
Writer
jmio1310
DreAMeR
DREAMER IS THE DREAM OF ME.

Comments