เส้นทางของฉัน - เส้นทางของเธอ
ฉันเดินตามหลังเธอ

เธอเดินนำหน้าฉัน
เราไม่เคยเดินพร้อมกัน

ฉันเดินช้ากว่าหนึ่งก้าว
เราเดินคนละเส้นทาง

เธอจับมือเขาเดิน ใกล้ถึงปลายทาง
เธอเดินสะดุด ล้มลง
เขาปล่อยมือ พร้อมเดินนำหน้าเธอ

เธอเดินตามเขาไม่ทัน
เขาเปลี่ยนเส้นทางเดิน

เธอโดดเดี่ยว เธอเหงา เธอเสียใจ เธอเจ็บ
(เธอรับรู้ว่าฉันเดินตามหลังเธอเสมอ)

เธอหันหลังกลับ
เธอมองเห็นฉัน

ฉันมองเห็นเธอ
แต่เราเดินคนละเส้นทาง

เธอเปลี่ยนเส้นทางเดิน
มาเดินเส้นทางเดียวกัน

เธอไม่เดินนำหน้า
ฉันไม่เดินตามหลัง

เราจะจับมือพร้อมเดินไปด้วยกัน
เธอจับมือ บีบมือเบาๆ
แบ่งปันความอบอุ่นให้กันและกัน
เธอโน้มตัวลงมา กระซิบข้างหู "จะไม่ปล่อยมือ"
เราเดินจับมือกันเรื่อยๆบนเส้นทางเดียวกัน

เธอเริ่มคลายมือออก มือฉันเป็นอิสระ
ฉันหันไปมองหน้าเธอ เธอไม่มองหน้าฉัน
เธอเร่งฝีเท้าเดินหน้า อย่างเร็วไว

ฉันเดินตามเธอไม่ทัน ฉันล้มลง เธอหันมา
ฉันต้องการคำอธิบาย เธอไม่มีคำอทิบาย

ฉันยังคงล้มอยู่ที่เดิม เธอเดินไปไกล
ฉันมองไม่เห็นเธอแล้ว

ฉันค่อยๆพยุงตัวเองให้ลุกขึ้นมา
ปาดน้ำตาที่ไหลอาบแก้มทั้งสอง
ฉันยังคงเดินอย่างช้าๆในเส้นทางของตัวเอง
ฉันหันมอง เธอเดินข้างๆฉัน
แต่คนละเส้นทางกัน

เส้นทางของเธอตอนนี้ 
เป็นเส้นทางเก่าที่เธอเคยเดิน
เธอรอคอยให้เขาหันหลังกลับ 
เพื่อที่เขาจะได้พบเธอ

เธอ ผู้ที่รอคอย เขามาตลอด...
รอให้เขาหันหลังกลับ 
และจับมือกันเดิน เดินไปพร้อมๆกัน
ในวันที่แสงอาทิตย์สาดส่อง

ฉันใช้เวลาทำความเข้าใจ
ตอนนี้ฉันเข้าใจเส้นทางการเดินของเธอแล้ว

ส่วนฉันหรอ !

หาเส้นทางการเดินของตัวเองใหม่
เวลาผ่านไปชั่วขณะหนึ่ง ฉันก็หามันเจอ
เป็นเส้นทางที่เราเดินหันหลังให้กัน

ไม่มีการเดินพร้อมกันแต่คนละเส้นทาง
ไม่มีการเดินสวนกัน
ไม่มีการเดินข้ามเส้นกัน

ยิ่งเดิน ยิ่งห่าง ยิ่งไกลออกไป
ไม่นานเราจะลืมเส้นทางเก่าๆ
นี้แหละเส้นทางการเดินของฉัน!

ฉันเข้าใจทุกอย่างแล้ว

ฉันเข้าใจตัวเอง
ฉันเข้าใจเธอ

แต่บาดแผลที่ฉันล้มลง ยังคงเจ็บ
ฉันต้องใช้เวลาในการสมานแผล

ไม่นานมันก็จะเป็นแผลเป็น
แผลเป็นที่ฉันอาจลืมไปว่าเคยเจ็บแค่ไหน
แผลเป็นที่ฝังลึกฉันอาจลืมไปว่าเคยเจ็บเพราะใคร

สุดท้าย 
กาลเวลาก็จะทำให้มันเป็นแค่ "แผลเป็น"

SHARE
Written in this book
emotion
Writer
SigNll
》 คนในเรื่องราว 《
} ♡ทุกๆความรู้สึก♡{

Comments