Which way?
เวลานี้รู้สึกเหมือนเรากำลังยืนอยู่ท่ามกลางทางแยกของเส้นทางต่างๆ ในชีวิต
.
เมื่ออยู่บนทางแยก เราลองจินตนาการว่าหากเดินไปบนเส้นทางต่างๆ ชีวิตเราหลังจากที่เลือกเดินไปแล้วจะเป็นอย่างไร
.
มีทางเลือกมากมายให้ไป
.
บ้างตรง บ้างคดเคี้ยว
บ้างเป็นทางขึ้นเขา บ้างเป็นทางราบ
บ้างพื้นเรียบ บ้างเป็นหลุมเป็นบ่อ
บ้างมีหนามข้างทาง บ้างมีดอกไม้ข้างทาง
บ้างแดดจ้า บ้างฝนตก
.
แต่ละเส้นทางล้วนมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป
หากมีเส้นทางไหนที่มีแต่ข้อดี การตัดสินใจเลือกเดินคงไม่ยากเท่าไหร่
.
ไม่ว่าจะเลือกทางไหน หนทางล้วนยาวไกลเหมือนๆกัน
ดังนั้น หากจะเดินไปให้สุดทาง เมื่อเลือกแล้วก็ไม่ควรจะหันหลังกลับ
.
ความกลัว ไม่กล้าตัดสินใจมันเกิดขึ้นตรงนี้
เป็นเพราะเรามองเห็นเส้นทางเดินมากเกินไปหรือเปล่าจึงเลือกทางเดินไม่ถูก?
ถ้ามีทางเลือกเดียวก็คงตัดสินใจไม่ยากสักเท่าไหร่
หากเลือกแล้วเราจะเสียใจทีหลังไหมที่เดินทางนี้?
.
คำถามหลากหลายที่โถนกระหน่ำเข้ามาล้วนไม่มีใครตอบแทนตัวเราเองได้
มีแต่ตัวเราเองที่จะตอบได้เท่านั้น เพียงแต่...อาจจะยังไม่ใช่ในตอนนี้
.
บางที เวลาและประสบการณ์ อาจเป็นตัวช่วยตอบเราเองก็ได้

SHARE
Writer
Camphor
Ordinary man
An ordinary man who stands in swirling of messy thinks

Comments