ทำอะไร ให้ถูกใจใครทุกคน
บ่อยครั้งเรามัก
เจ็บปวดกับการ
ไม่เป็นที่พอใจ
ของใครบางคน
-----

.
.
.
.
ซึ่งมันก็ทำให้เราพยายาม
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข
และทุ่มเทเพื่อให้สักวัน
เราเป็นที่พอใจ ถูกใจของเขา
.
.
แต่สุดท้ายเมื่อเราทำสำเร็จ
เราก็กลับต้องพบว่า
เรากลายเป็นคนที่ไม่น่าพอใจ
ในสายตาขอบใครอีกคน
.
.
วงจรเดิมเวียนมาอีกครั้ง
และก็อีกครั้งที่เราทำสำเร็จ
พร้อมกับพบว่าก็ยังมีคน
ที่ไม่พอใจเราอยู่ดี
.
.
บางทีคนที่เรา
ควรทำให้เขา
พอใจมากที่สุด
ก็ไม่ใช่ใครแต่เป็น
ตัวเราเอง
.
.
เพราะยังไงซะก็คง
เป็นไปได้ยากที่จะทำให้
ทุกคนพอใจเราได้
เหมือนกันหมด
.


ก็เหมือนไอติมช้อคโกแลตนั่นแหละ
ที่แม้คนส่วนใหญ่จะชอบกินมัน
แต่มันก็ยังมีคนอีกมาก
ที่ให้ตาย ให้ดัดแปลงเป็น
ไอติมช้อคโกแลตที่พิเศษแค่ไหน
เขาก็ชอบกินรสวานิลลา
มากกว่า...อยู่ดีบิว บันดาลใจ

SHARE
Writer
Bewbundanjai
Writer
Inspire ความคิด ให้ชีวิต Inspired แรงบันดาลใจสร้างได้ ด้วยการเริ่มแบ่งปัน FB : บิว บันดาลใจ

Comments