คำถามที่ไม่เคยตอบ คุ ณ . .
คุณเคยถามผมว่า
"ทำไมถึงอยากรู้จักคุณ"
.
. ผมยิ้ม :)
แล้วตอบคุณไปว่า
คุณไม่เหมือนคนอื่น 

ใช่ คุณไม่เหมือนคนอื่น
คุณเป็นคนที่มีบุคลิกนิ่งๆ เรียบๆ

"คุณเคยถามว่าผมชอบคุณที่ตรงไหน..?"
ได้ยินคำถามนี้ทีไร
ทำให้นึกถึงวันแรกที่เจอตลอดเลย
ผมชอบที่คุณเป็นคนธรรมดา
                  ในความธรรมของคุณ                  มีความพิเศษซ่อนอยู่

ชอบที่คุณเป็นคนนิ่งๆ
ชอบที่คุณเป็นคนเก่ง
ชอบที่คุณเป็นคนขยัน
ชอบที่คุณมีทัศนคติที่ดี
เอาง่ายๆ
ชอบที่คุณ เป็นคุณ

SHARE
Written in this book
ภูเขาลูกเล็ก
เรื่องราวของใครบางคน ที่ยังคงติดอยู่ในหัวใจ แม้เค้าจะจากไปแล้ว..
Writer
THE_knt
Loser
.I do not want to see again, I do not want to know all about her.

Comments