จงยืนหยัด
บางคนบอกว่าท่านเป็นคนดี
บางคนก็บอกว่าท่านเป็นคนไม่ดี
แต่ติคำชมเหล่านี้ไม่สามารถทำให้ท่านเสียใจหรือดีใจได้เลย หากมันไม่ใช่ความจริง
และท่านคือคนที่รู้จักตัวเองดีที่สุด

ไม่ว่าจะทำอะไรจงเอาความพอพระทัยจากอัลลอฮฺเป็นที่ตั้ง ท่านจะไม่เหนื่อยและท่านจะประสบความสำเร็จ

จงอย่าทำอะไรเพื่อหวังให้มนุษย์พอใจ
เพราะหัวใจของมนุษย์นั้นพลิกผันและเปลี่ยนแปลง
วันนี้เขาอาจรักท่าน แต่พรุ่งนี้เขาอาจเกลียดท่าน

ความดียังคงเป็นความดี แม้ว่ามันจะถูกละทิ้งจากคนทั้งโลก และความชั่วยังคงเป็นความชั่ว แม้ว่ามันจะถูกทำจากคนทั้งโลกก็ตาม.
SHARE
Writer
ummuafaf
Student
ฉันไม่ใช่ผู้รู้ แต่ฉันกำลังเรียนรู้

Comments