คิ ด ถึ ง ที่ ไ ม่ เ ค ย ถึ ง
ฉันได้รู้จักกับเขาคนหนึ่ง ฉันรู้สึกดีด้วยทุกครั้งที่ได้ Direct หากัน ความเหงาทำให้ฉันได้มีโอกาสได้รู้จักกับเขา ผ่านเพื่อนสมัยมัธยมของเขา ซึ่งเป็นรุ่นน้องที่ทำงานของฉัน ความสัมพันธ์ของเราสองคนอย่าเรียกว่าความสัมพันธ์เลย แม้แต่คนรู้จักก็คงห่างไกลกันเหลือเกิน เพราะคงมีแต่ฉันเท่านั้นที่อยากรู้จักเขา คิ ด ถึ ง โ ป ร ด ทั ก กั น ม า บ้ า ง 
SHARE
Writer
beautifulRain
Aloner
ไม่มีใครเข้าใจเราเท่าเราเข้าใจ

Comments