...so I tried classifying people in our society
เราลองแบ่งประเภทของคนที่เจอในสังคมออกเป็น 4 ประเภทได้แบบนี้ ขอบเขตส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่น ลำดับขั้นเป็นเรื่องของพัฒนาการทางตรรกะและความเข้าใจในตัวเอง ไล่จากน้อยไปมาก

1. self-innocent คนแบบนี้เป็นคนที่ทำอะไรตามใจตัวเองจริงๆ ไม่ได้คาดหวังผลตอบรับจากคนรอบข้าง ส่วนใหญ่ไม่ค่อย dependent กับสังคม อยู่คนเดียวได้ อยู่กับเพื่อนก็ได้ เพราะไม่ได้คิดอะไรมาก

2.social-innocent พวกนี้เริ่มต้องการสังคม ต้องการความสนใจจากคนรอบข้างละ อาจจะเริ่มจากการเป็น self-innocent แล้วได้รับความสนใจ เลยเริ่มชอบ อยากทำอีก แต่บางครั้งพอทำมากไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ เลยอาจทำให้คนรอบข้างรำคาญได้ แต่เจ้าตัวก็ไม่รู้ตัว ยังทำตามใจตัวเองต่อไป จะรู้ตัวและพัฒนาเป็นขั้นต่อไปได้ ต้องเจอกับ breakdown บางอย่างก่อน

3.social-critical พวกนี้วิจารณ์สังคมเก่งมาก ชอบรวมตัวกันเป็นหมู่คณะ ในสังคมส่วนใหญ่คนพวกนี้จะเป็นพวก leader มีความสามารถในการทำงานสูง คิดว่าตัวเอง rule ได้ทุกอย่าง คนส่วนใหญ่อยู่ในขั้นนี้กัน สังคมชาวทวิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นขั้นนี้ ถ้าไม่เจอ breakdown ก็อาจจะหยุดตรงนี้ตลอดได้ พวกนี้พออยู่เป็นกลุ่มได้ก็แทบไม่ต้องทำอะไรแล้ว เพราะสิ่งที่ต้องการคือการยอมรับจากสังคมใกล้ๆตัว 

4.self-critical พัฒนาการขั้นสุดท้าย พัฒนามาจาก social-critical ที่เจอ breakdown เรื่องการยอมรับ พอมารู้ว่าตัวเองมีปมด้อยบางอย่าง แล้วต้องการการยอมรับมากกว่าเดิมก็จะเป็นแบบนี้ จะเป็นคนวิเคราะห์เรื่องต่างๆได้ดี สิ่งที่ต้องการจะไม่ใช่การยอมรับจากสังคมใกล้เคียงอีกต่อไป แต่เป็นการยอมรับในสเกลใหญ่กว่านั้น ส่วนใหญ่อยู่ในสังคมได้ ปรับตัวเก่ง เข้าใจคนอื่น เพราะตัวเองผ่านมาทุกรูปแบบแล้ว ถ้าพัฒนาตัวเองไปถึงจุดที่พอใจในตัวเองได้ จะเป็นคนที่เก่งมากๆ

คีย์เวิร์ดสำคัญในการจำแนกคือ attention และ breakdown ทุกลำดับขั้นจะมีสองเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง

อาจจะมีความผิดพลาดอยู่บ้าง แต่ในความรู้สึกเราก็ว่ามันใกล้เคียงนะ ข้อจำกัดคือรู้สึกว่าการจำแนกแบบนี้จะแม่นยำได้ก็ต้องรู้จักกับอีกฝ่ายพอสมควร ก็เป็นตะกอนความคิดขำๆ ก่อนจบปี 2018 เนอะ 555SHARE
Writer
stp
storylogger
I write as I pray

Comments